ÚPN navštívila parlamentná delegácia Švajčiarskej konfederácie

Dnes, 29. novembra 2011, navštívila Ústav pamäti národa, v sprievode mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie v Slovenskej republike Christiana Martina Fotscha, parlamentná delegácia Švajčiarskej konfederácie vedená senátorom Claudeom Janiakom. Predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský prítomných informoval o úlohách a činnosti ÚPN ako aj o procese vyrovnávania sa našej spoločnosti s totalitným dedičstvom. Riaditeľ sekcie dokumentácie Ľubomír Morbacher delegáciu oboznámil s modernou históriou Slovenska a prostredníctvom konkrétnych príbehov ľudí priblížil osudy tisícok osôb prenasledovaných minulými režimami. Podrobne informoval o metódach a spôsoboch práce komunistickej Štátnej bezpečnosti ako aj o podaniach na Generálnu prokuratúru SR, v ktorých ústav zdokumentoval prípady usmrtenia osôb pri pokusoch o prechod hraníc. Švajčiarska delegácia prejavila veľký záujem o našu históriu ako aj o činnosť ÚPN. Ocenila výsledky práce ústavu ako aj šírku záberu a pestrosť podujatí ÚPN v oblasti vzdelávania a propagácie myšlienok slobody a demokracie.

Vytlačiť