ÚPN navštívil prezident Medzinárodnej asociácie bývalých politických väzňov a obetí komunizmu

V stredu 17. marca 2010 Ústav pamäti národa navštívil prezident Medzinárodnej asociácie bývalých politických väzňov a obetí komunizmu Jure Knezović. V mene ÚPN ho privítal predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský. Vedúci pracovníci ústavu predstavili činnosť jednotlivých organizačných zložiek ÚPN a aktuálne projekty, na ktorých ústav pracuje. Obe strany sa podelili so svojimi skúsenosťami s komunistickým režimom a vyrovnávaním sa súčasnej spoločnosti s jeho dedičstvom. Prezident asociácie pán Knezović ocenil širokú škálu činností a dosiahnuté výsledky Ústavu pamäti národa, pričom mu vyjadril podporu do budúcnosti. Zároveň vyjadril záujem spolupracovať na spoločných aktivitách pri odhaľovaní minulosti.


Prezident Medzinárodnej asociácie bývalých politických väzňov a obetí komunizmu Jure Knezović


Zľava: riaditeľ sekcie evidencií Marian Gula, hovorca ÚPN Ján Pálffy, predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský, riaditeľ Archívu ÚPN Ľubomír Ďurina a riaditeľ sekcie dukumentácie Ľubomír Morbacher

Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Vytlačiť