ÚPN nakrútil svedectvá pamätníkov v Rumunsku

V rámci spolupráce so zahraničnými Slovákmi uskutočnili pracovníci referátu Oral history v dňoch 29. septembra – 4. októbra 2014 pracovnú cestu do Rumunska. Ich úlohou bolo nakrúcanie výpovedí pamätníkov z radov Slovákov žijúcich v Rumunsku v Bihorskej oblasti, ktorých vybrali v úzkej spolupráci s Demokratickým zväzom Slovákov a Čechov v Rumunsku a Slovenským veľvyslanectvom v Bukurešti.

V oblasti, kde žije jedna za najpočetnejších komunít Slovákov v Rumunsku, sa podarilo nakrútiť šiestich pamätníkov a ich svedectvá o udalostiach z obdobia druhej svetovej vojny a komunistického režimu v Rumunsku. Súčasťou pracovného programu bolo aj vykonanie vzdelávacej prednášky na slovenskej škole – Teoretickom lýceu J. Kozáčeka v Bodonoši za početnej účasti slovenských študentov. V rámci prednášky pracovníci Oral history prezentovali činnosť ÚPN a zoznámili študentov s jeho významom pre zachovanie pamäti národa súčasnej a budúcim generáciám na obdobie neslobody a zločiny nacizmu a komunizmu.

Nakrúcanie pamätníka v obci Gemelčička (rumunsky Fagetu)

Nakrúcanie pamätníka v obci Gemelčička (rumunsky Fagetu)

Budova slovenskej školy - Teoretické lýceum J. Kozáčeka v Bodonoši (rumunsky Budoi), kde zamestnanci ÚPN prezentovali činnosť ústavu

Budova slovenskej školy - Teoretické lýceum J. Kozáčeka v Bodonoši (rumunsky Budoi), kde zamestnanci ÚPN prezentovali činnosť ústavu

Vytlačiť