ÚPN na spomienkach k výročiu okupácie Československa v roku 1968

Účasťou na spomienkových podujatiach venovaných výročiu okupácie bývalého Československa vojskami členských štátov Varšavskej zmluvy v auguste 1968, si zamestnanci ÚPN na čele s predsedom Správnej rady ústavu Ondrejom Krajňákom spolu s verejnosťou pripomenuli jeden z historických medzníkov našich novodobých dejín. 21. augusta 2014 si v Bratislave na Šafárikovom námestí zástupcovia ÚPN pod vedením Eduarda Stana v prítomnosti rektora Univerzity Komenského Karola Mičietu, poslancov NR SR, zástupcov miestnych samospráv a širokej verejnosti uctili pamiatku obetí, ktoré pred 46 rokmi zomreli po príchode vojsk Varšavskej zmluvy. Podobne 21. augusta 2014 si v Poprade na Námestí sv. Egídia občania uctili pamiatku Jozefa Bonka a ďalších, ktorí zahynuli počas okupácie Československa sovietskymi vojskami. Prítomným sa prihovoril aj predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák.

Vytlačiť