Logo

ÚPN na 4. sympóziu inštitúcií zaoberajúcich sa dejinami 20. storočia

V rakúskej Viedni sa v dňoch 11.- 13. mája 2015 uskutočnilo už 4. sympózium inštitúcií zaoberajúcich sa dejinami 20. storočia pod názvom Pamäť Európy. Zúčastnil sa na ňom aj prezident Rakúskej spolkovej republiky Heinz Fischer. Hlavným organizátorom sympózia je už po štvrtý krát Európska sieť pamäť a Solidarita (ENRS), ktorú na Slovensku zastupuje Ústav pamäti národa.

Predseda Správnej rady ÚPN a zároveň člen riadiaceho orgánu ENRS Ondrej Krajňák spolu s koordinátorom pre zahraničnú spoluprácu Mariánom Turzom uvítali neobyčajný záujem širokého spektra vedeckých pracovníkov, teoretikov umenia, žurnalistov a bádateľov o nastolené témy. Viac ako dvestopäťdesiat predstaviteľov inštitúcií a organizácií venujúcich sa dejinám 20.storočia sa zúčastnilo na prednáškach, diskusiách a tvorivých dielňach na tému spomienok na 2.svetovú vojnu. Témou sympózia boli spomienky na 2.svetovú vojnu po sedemdesiatich rokoch od jej ukončenia vyjadrené mottom „Víťazi, porazení, páchatelia, obete, nečinní svedkovia". „Sme národom obetí a páchateľov", povedal rakúsky prezident Heinz Fischer. „2.svetová vojna ukončená pred sedemdesiatimi rokmi je najväčšia tragédia v ľudských dejinách." zdôraznil. Podotkol tiež, že z dejín pramení ponaučenie pre ďalšie generácie. Podľa neho potrebovalo veľa národov čas, aby pochopili svoju časť zodpovednosti za zločiny minulého storočia. Rakúšania sa na seba dlho pozerali ako na obete 2.svetovej vojny. Vychádzali pritom z presvedčenia, že čím viac obetí sa našlo medzi nimi, tým menej bolo vinníkov. Vyskytli sa aj názory o úplnej nevine rakúskeho národa, pričom sa pozdvihoval fakt, že, okrem iného, „anšlus prišiel zvonku" a „rozkazy prišli zhora" dodal prezident Heinz Fischer. Počas diskusie o rozličných spomienkach na totalitu minulého storočia sa účastníci sympózia snažili nájsť odpoveď na otázku, ako treba rozprávať o zločinoch 20. storočia bez ich porovnávania. Prof. Richard Overy z britskej Exeterskej univerzity zdôraznil, že až úpadok komunizmu vo východnej Európe otvoril dvere otvorenej diskusii o skutočnom charaktere sovietskeho Ruska. Výsledkom bola zmena pohľadu na vec, začali sa ozývať hlasy porovnávajúce zločinný charakter oboch totalitných režimov. Totalitné systémy majú veľa spoločného. Niektorí sa dokonca snažia krkolomne porovnávať tak, že počítajú množstvo obetí oboch systémov, aby sa presvedčili, ktorý z diktátorov Hitler alebo Stalin bol väčším zločincom. Profesor ďalej dodal, že ak siahneme po príklad do poľskej histórie, krutá pravda o Katyni je, že obidvaja, ako Hitler tak aj Stalin, by ju mohli mať na svedomí, hoci v tomto prípade nesie zodpovednosť bezpochyby Rusko.

Počas Sympózia sa dostalo viac pozornosti aj umelcom a ich interpretáciám 2.svetovej vojny. Anda Rottenberg poznamenala: „Môže sa zdať, že v samotnej vojne nezaujíma súčasných umelcov najviac peklo, ale mechanizmus, podľa ktorého fakty pomaly ustupujú fikcii a nezastaviteľnému procesu zastierania spomienok a pamäti ako takej." Dr. Monica Bohm-Duchen, spisovateľka z Londýna, hovorila o umeleckej tvorbe, ktorá vznikla počas 2.svetovej vojny. „Veľa ľudí, ktorí predtým nemali s umením nič spoločného, pocítili pod vplyvom strašných vojnových udalostí vo svojom vnútri nutnosť tvoriť. Tieto diela majú v súčasnosti obrovskú edukačnú hodnotu a to tým viac, že svedkovia oných udalostí nás pomaly opúšťajú." Diskusie o Holocauste zhrnula nakoniec dr. Karen Franklinová z Medzinárodnej rady múzeí (ICOM): „Musíme sa sústrediť na súčasnosť, na nadchádzajúce roky, počas ktorých budú musieť ďalšie pokolenia prevziať zodpovednosť za smrť svojich rodičov, starých a prastarých rodičov." Cyklus sympózií Pamäť Európy sa začal v septembri v roku 2012 v Gdansku. Ďalšie ročníky sa konali v Berlíne a Prahe. V budúcom roku sa predstavitelia inštitúcií venujúcich sa dejinám 20.storočia stretnú v Budapešti.

Pozdravný príhovor prezidenta Rakúskej republiky Hansa Fischera pre účastníkov na úvod sympózia.

Pozdravný príhovor prezidenta Rakúskej republiky Hansa Fischera pre účastníkov na úvod sympózia.

Prezident Rakúskej republiky Hans Fischer s predstaviteľmi ENRS M. Meckelom, J. Rydelom, M. Weberom, R. Rogulským a riaditeľom Inštitútu Ludvika Boltzmana S. Karnerom.

Prezident Rakúskej republiky Hans Fischer s predstaviteľmi ENRS M. Meckelom, J. Rydelom, M. Weberom, R. Rogulským a riaditeľom Inštitútu Ludvika Boltzmana S. Karnerom.

Pohľad na účastníkov sympózia počas príhovoru prezidenta Rakúskej republiky Hansa Fischera.

Pohľad na účastníkov sympózia počas príhovoru prezidenta Rakúskej republiky Hansa Fischera.

Foto: Marian Turza, ÚPN

Vytlačiť