Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

ÚPN k návrhu novely zákona o ÚPN

26.mája 2017 bol do Národnej rady Slovenskej republiky doručený návrh novely Zákona o Ústave pamäti národa z dielne koaličných poslancov.

Predložená novela podstatne mení rozsah činnosti, riadenie a zodpovednosť za chod ústavu a zasahuje do volebného obdobia súčasného predsedu Správnej rady ÚPN.

Ústav pamäti národa v novele zákona vidí zúženie spektra činnosti ÚPN, medzi ktoré patria vzdelávacie a informačné činnosti, likvidáciu úsilia o zriadenie Múzea komunizmu, zbavenie nároku na vlastnú budovu a taktiež obmedzenie činností pri odhaľovaní zločinov dvoch totalitných režimov.

Na presadenie týchto cieľov novela predpokladá predčasné ukončenie funkčného obdobia súčasného predsedu Správnej rady ÚPN a voľbu nového predsedu. Odobratie kompetencií štatutára predsedovi správnej rady a vytvorenie kolektívneho štatutárneho orgánu vnímame ako účelovú zmenu. Jej cieľom je obmedziť činnosť ÚPN, zmeniť jeho orientáciu pri odkrývaní krívd dvoch totalitných období s cieľom neodkrývať zločiny minulosti.

Predloženie novely zákona so zásadnými zmenami činnosti ÚPN bez predchádzajúcej odbornej diskusie považujeme za unáhlené a účelové. Udalosti posledných mesiacov nás oprávňujú domnievať sa, že podstatným dôvodom pre náhle legislatívne zmeny sú kauzy ako Babiš, Hudzovič, Petranský, návrhy na odobratie výsluhových dôchodkov bývalým príslušníkom ŠtB, zverejnené mená sudcov, prokurátorov a vyšetrovateľov, ktorí v súvislosti s nedovoleným prekročením hranice súdili občanov na ceste za slobodou, alebo inak sa podieľali na súdení nevinných spoluobčanov.

Peter Juščák
hovorca ÚPN

Vytlačiť