ÚPN ide do spolupráce s divadlom Aréna

Riaditeľa divadla Aréna Juraja Kukuru 4. Júna 2013 na pôde ÚPN prijal predseda SpR Ondrej Krajňák. Cieľom stretnutia s predstaviteľom jednej z divadelných scén hlavného mesta Bratislavy bolo prerokovanie možností spolupráce ÚPN a divadla Aréna v rámci vízie Živej pamäti, ktorú Krajňák považuje za jeden z najdôležitejších pilierov v rámci plnenia poslania ústavu, a do ktorého by chcel zapojiť aj umeleckú obec. S Jurajom Kukurom uvažovali o možnosti zinscenovania divadelnej hry na tému z obdobia neslobody, ale aj spolupráci na ďalších projektoch ÚPN. Kukura ponuku prijal a hneď predstavil svoju myšlienku, ktorá ho fascinuje, zinscenovať divadelnú hru na tému politických procesov z 50 rokov. Vyjadril pozitívny postoj k iniciatíve ÚPN a poďakoval sa za prejav uznania a dôvery divadlu Aréna, ktorému sa ho dostáva predostrenou ponukou spolupráce s ÚPN. Vyzdvihol snahu Ondreja Krajňáka profilovať ÚPN ako inštitúcie smerom vedúcim k vyrovnaniu sa spoločnosti s neblahou minulosťou, k čomu vedie podobne ako v Nemecku kde striedavo žije, aj nezabúdanie na históriu, jej pripomínanie si a jej spoznávanie, vrátane neradostných období. „To nie je špinenie do vlastného hniezda, ale proces vedúci k jeho očisteniu“ uzavrel Kukura svoju návštevu na ÚPN.

Vytlačiť