ÚPN hľadá pamätníkov a dokumenty k historickým udalostiam

Ústav pamäti národa pripravuje v priebehu "osmičkového" roka sériu podujatí venovaných výročiam udalostí, ktoré sú spojené s vládou nedemokratických režimov a významne ovplyvnili dejiny Slovenska v 20. storočí.

Rok 1938 priniesol ovládnutie stredoeurópskeho priestoru hitlerovským Nemeckom, spojené s územnou agresiou (Mníchovská dohoda a Viedenská arbitráž) i následnou likvidáciou demokratického režimu. Rok 1948 znamenal dovŕšenie uchopenia moci komunistickou stranou a nastolenie totalitného komunistického režimu. Rok 1968 poznamenal pokus o demokratizáciu vládnuceho režimu (socializmus s ľudskou tvárou), ktorý bol násilne potlačený augustovou inváziou vojsk piatich štátov Varšavskej zmluvy. A napokon rok 1988, úzko spojený so zápasom o občianske práva, ktorého významným míľnikom bola Sviečková manifestácia v Bratislave − predzvesť pádu komunistického režimu na nasledujúcu jeseň.

Pri príležitosti tohtoročných významných výročí preto Ústav pamäti národa hľadá ľudí, ktorí by mali záujem podeliť sa o svoje autentické príbehy viažuce sa k týmto prelomovým udalostiam. Zároveň chceme požiadať vlastníkov dokumentov trvalej historickej hodnoty o ich darovanie, zapožičanie, prípadne poskytnutie na študijné a dokumentačné účely. Môžu tak prispieť k uchovaniu historických pamiatok, ktoré by inak mohli byť pre budúce generácie nenávratne stratené. So svojimi ponukami, prípadne otázkami, sa môžu na Ústav pamäti národa obrátiť tak jednotliví občania, ako i špecializované inštitúcie (antikvariáty, starožitníctva a pod.). Záujem máme najmä o nasledujúce typy dokumentov: textové, foto-dokumentačné, audiovizuálne materiály či pohľadnice; písomnosti ako sú denníky, pamätníky, letáky, plagáty, úradné oznámenia, osobné doklady, súdne rozhodnutia, ale aj korešpondencia. Taktiež sú pre nás zaujímavé dobové noviny z prelomových rokov, trojrozmerné predmety, vyznamenania, medaily, rády, busty, transparenty a obrazy významných predstaviteľov totalitných režimov.

Ak Vás výzva Ústavu pamäti národa oslovila, môžete nás kontaktovať poštou na adrese Miletičova 19, 820 18 Bratislava 218, elektronicky na adresách peter.jasek@upn.gov.sk alebo info@upn.gov.sk a telefonicky na telefónom čísle 02/593 00 311.

Ďakujeme.

Vytlačiť