Udelenie Cien Ústavu pamäti národa

Na slávnostnom podujatí v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave, ktorým si Ústav pamäti národa vo štvrtok 20. septembra 2012 pripomenul 10 rokov od účinnosti zákona, ktorým bol zriadený, boli po prvý raz udelené Ceny Ústavu pamäti národa. Mimoriadne ocenenie získal in memoriam biskup Pavol Mária Hnilica SJ a za vedecký prínos v oblasti skúmania obdobia neslobody bol ocenený prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. Touto symbolickou formou si ústav aj do budúcna chce uctiť ľudí, ktorí sa postavili na odpor totalitnému režimu a ktorí významnou mierou prispeli k poznaniu obdobia neslobody.

Vytlačiť