Učitelia premýšľali nad slovami „Obetovali najvzácnejšie“

Už ôsmy ročník vzdelávania učiteľov (nielen) dejepisu sa v Bratislave v Centre Salvator uskutočnil od 4. do 6. mája. Organizátorom podujatia, ktorého sa zúčastnili historici, didaktici a umelci je OZ Nenápadní hrdinovia, Ústav pamäti národa v spolupráci s Nadáciou Konrada Adenauera, Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety a ďalšími. Tento ročník sa niesol v znamení slov „Obetovali to najvzácnejšie".

Vedecko-didaktickú konferenciu otvoril 4. mája spoločenský večer s autorkou dokumentu o Antonovi Srholcovi Alenou Čermákovou. Učiteľov zaujala téma odpustenia a záujmu o najbiednejších.

Dopoludňajší program druhého dňa bol venovaný problematike fašizmu a komunizmu. Nenápadnú hrdinku Gissi Fleischmann predstavila Katarína Mešková Hradská z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Bohatú edukačnú činnosť vzdelávacieho centra Múzea SNP priblížila Jana Odrobiňáková. Prednáška o Etty Hillesium od sestry Dárie z Komunity Blahoslavenstiev prepojila minulosť so súčasnosťou. Riaditeľ divadla Pôtoň Michal Ditte hovoril o tom, ako sa dá viesť zápas o pamäť na pôde umenia.

Popoludňajší blok bol venovaný témam obdobia komunizmu. Úvodná prednáška predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka sa dotkla témy vyrovnávania sa s minulosťou. Po nej nasledovali prednášky historikov Róberta Letza o procese Titus Zeman a spol. a Patrika Dubovského o kňazovi Štefanovi Polákovi. Didaktické projekty Ústavu pamäti národa predstavil Michal Babál a OZ Nenápadní hrdinovia zasa František Neupauer. V podvečer sa prítomní presunuli na akademickú pôdu Vysokej školy výtvarných umení, kde po prednáške Martina Piačeka navštívili ateliéry a ďalšie prednášky doktorandov.

Sobotné popoludnie (6. máj) patrilo didaktikom. Jaroslav Pinkas z českého Ústavu pro studium totalitních režimů priblížil anglo-americkú didaktickú školu a poukázal na dôležitosť faktov pri učení dejín. Po ňom sa slova ujal František Neupauer, ktorý v príspevku Korbuly verzus Zeman priblížil dvoch rozličných aktérov jednej éry. Záver konferencie patril výmene skúsenosti medzi učiteľmi z celého Slovenska.

Pedagógovia ocenili náplň konferencie. Oslovili ich príbehy o angažovanosti, zodpovednosti, no rovnako aj odpúšťaní a prijatí. O dôležitosti danej konferencie pre učiteľov svedčia aj slová jednej z účastníčok: "Chcem vyjadriť veľké ďakujem za možnosť zúčastniť sa na konferencii, ktorá bola zorganizovaná vysoko profesionálne, ľudsky, pútavo a odborne veľmi obohacujúco. Prajem vám veľa úspechov a radosti z práce, ktorú robíte."

Organizátori už teraz uvažujú nad deviatym ročníkom konferencie a zároveň pozývajú učiteľov zapojiť sa so svojimi študentami do projektu Nenápadní hrdinovia (viac na www.november89.eu).

Prinášame aj niektoré reakcie a vyjadrenia účastníkov o tom, čo ich na konferencii zaujalo:

"Zažil som veľa konferencií a som úprimne šťastný, že úrovňou aj obsajom bola naplňujúca. Ozaj veľká vďaka, že to nebol zabitý čas."

"Sestra Dária a to ako prezentovala Etty Hillesium – nedať si zobrať vnútorné dobro a pokoj, úsmev a lásku."

"Je málo priestoru v škole na novodobé dejiny. Žiaci v 9. ročníku sú prijatí na SŠ a znižuje sa ich záujem o učenie..."

"Robí sa málo.. a v školstve stále budú učitelia, ktorí budú totalitu v istom zmysle obhajovať. Čo sa k tomu dá dodať..."

"Niektoré udalosti sú stále tabu."

"Politici manipulujú históriu. Deti v škole nepremýšľajú, nechce sa im."

"Potvrdil som si dôležitosť našej práce učiteľov a posilnil som si motiváciu."

"Zapojím žiakov do aktivít OZ Nenápadní hrdinovia."

"V hlave mám už veľa nápadov, o. i. aj vďaka VŠVU, Divadlu Potôň a podobne."

"Keď budeme mlčať o problémoch, necháme rozhodovať radikálov (tých, ktorí kričia)."

"Uvedomila som si nebezpečenstvo potreby splynutia s davom a teda podpory zla vďaka prednáške Dr. Pinkasa."

"Oslovilo ma obmedzenie slobody, pocit absolútnej moci (manipulácia, rozhodovanie o životoch ľudí) vďaka prednáškam prof. Letza a Dr. Dubovského."

"Dokázať odpúšťať, neodpovedať na zlo zlom. Vytvoriť si osobný pocit slobody a nenechať si ho vziať inými. Dokázať sa postaviť na stranu dobra a pravdy. NEMLČAŤ!"

"Viacero informácií, ktoré tu odzneli mi boli doteraz neznáme a boli prezentované osobnosti, ktoré som nepoznal. Oplatí sa ich študovať."

"Dobré a hlavne reálne použiteľné materiály."

"Slobodu mať v sebe. Nenechať ju zničiť okolnosťami. (sestra Dária)"

"Vysvetľovať dejiny, rozprávať sa s mladými a vnímanie dejín aj cez poukázanie na hodnoty (dobro – zlo)."

"Sestra Dária – neuveriteľné, čo z tejto osoby išlo. V tejto oblasti ma oslovil aj úvodný večer o Srholcovi a veľmi naplnil."

"Myšlienky pána Krajňáka – dokumentovať a zverejňovať fakty o našej minulosti, či sa nám páčia, alebo nie. Potreba prevziať za nezodpovesnoť."

"Sestra Dária: Nikto mi nemôže urobiť nič na mojom vnútornom postoji, ak ja mu to nedovolím."

"Myšlienka don Srhlca: „Láska je silnejšia ako nenávisť."

"Super priestor konferencie – pekné, dostupné, príjemné..."

"Páčil sa mi interaktívny charakter podujatia."

Účastníci konferencie s organizátorom Františkom Neupauerom.

Účastníci konferencie s organizátorom Františkom Neupauerom.

Historik Patrik Dubovský pri prednáške o zavraždenom kňazovi Štefanovi Polákovi.

Historik Patrik Dubovský pri prednáške o zavraždenom kňazovi Štefanovi Polákovi.

Účastníčky konferencie.

Účastníčky konferencie.

Na podujatí vystúpil aj predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák s prednáškou na tému vyrovnávania sa s minulosťou.

Na podujatí vystúpil aj predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák s prednáškou na tému vyrovnávania sa s minulosťou.

Sestra Dária pri prednáške o Etty Hillesium.

Sestra Dária pri prednáške o Etty Hillesium.

Účastníci konferencie počas exkurzie na Vysokej škole výtvarných umení s Martinom Piačekom.

Účastníci konferencie počas exkurzie na Vysokej škole výtvarných umení s Martinom Piačekom.

Foto: OZ Nenápadní hrdinovia


Vytlačiť