Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Tvorcovia, distribútori a historici diskutovali v Bratislave o samizdate

Vydavatelia, redaktori, tlačiari a distribútori samizdatových časopisov a literatúry z čias komunizmuna území bývalého Československa sa 12. októbra stretli na konferencii Deň samizdatu. Necenzurovaná tlač pred Novembrom 1989. Podujatie v priestoroch prednáškovej sály Univerzitnej knižnice v Bratislave sa konalo ako stretnutie disidentov a zároveň vedecká konferencia, spoluorganizovaná ÚPN, OZ samizdat.sk a UKB.

V dvoch paneloch vystúpilo desať prednášajúcich, medzi nimi predseda OZ samizdat.sk, ktoré spravuje rovnomenný portál o slovenských samizdatoch, zástupcovia českých vydavateľov samizdatov, napríklad riaditeľ knižnice Libri prohibiti, predstavitelia slovenského samizdatu najmä z Bratislavy a Košíc a historici ÚPN a Univerzity Komenského.

Medzi témami, ktoré otvorili, boli katolícky, ochranársky či občiansky samizdat na Slovensku i v Česku, vnútropolitické a zahraničnopolitické súvislosti samizdatu, tajná tlač a distribúcia samizdatových materiálov či neznáme periodické kresťanské a skautské samizdaty. Záver podujatia vyplnila moderovaná diskusia s viac ako desiatimi aktérmi samizdatu a verejnosti.

Vypočuť si prednášky a diskutovať o témach samizdatu prišlo vyše sto poslucháčov. Podujatie sprevádzala výstava o samizdatovej tvorbe, ktorú pripravil Pavol Hric, a výstava niektorých samizdatov z Archívu ÚPN a zo zbierky tajného tlačiara Františka Petráša. Na podujatí bol vystavený tlačiarenský stroj samizdatov Cyklos.

Konferencia sa konala pri príležitosti 30. výročia procesu s tvorcom samizdatu Ivanom Polanským a vznikom Výboru solidarity s Ivanom Polanským. Dňa 12. októbra 1988, teda presne pred tridsiatimi rokmi, podpísalo 92 českých a slovenských disidentov vyhlásenie na podporu kresťanského aktivistu Ivana Polanského (1936 - 2015), ktorý bol 17. júna 1988 odsúdený za vydávanie a šírenie samizdatu na štvorročný trest odňatia slobody (vo väzbe strávil viac ako rok). V texte rezolúcie adresovanej politickým predstaviteľom ČSSR sa okrem iného uvádzalo: ".. .my, nezávislí vydavatelia a publicisti rôzneho kultúrneho a politického zamerania, rôznych vierovyznaní i bez vyznania, činíme to isté, čo Ivan Polanský. ... Združení vo Výbore solidarity s Ivanom Polanským obraciame sa so všetkou rozhodnosťou na štátne a politické vedenie našej krajiny: ... Vyzývame vás, aby ste buď Ivana Polanského prepustili na slobodu, alebo ... ,že uväzníte nás všetkých."

Na konferencii bola prezentovaná kniha o samizdate Hlas Slovenska.

Keďže sloboda slova nie je dodnes v mnohých častiach sveta samozrejmosťou, signatári vyhlásenia, vydavatelia samizdatu, redaktori a distribútori založili v Prahe 12. októbra 2016 tradíciu neformálneho Dňa samizdatu. Jej pokračovaním bolo v spolupráci s ÚPN takéto stretnutie 12. októbra 2017 v Bratislave, ako aj tohtoročná konferencia Deň samizdatu. Necenzurovaná tlač pred novembrom 1989 v UKB.


Otvorenie konferencie, zľava predseda OZ samizdat.sk Ján Šimulčík, podpredseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy, riaditeľka úseku knižničných činností UKB Monika Lopušanová a riaditeľ Sekcie vedeckého výskumu ÚPN Peter Jašek

Otvorenie konferencie, zľava predseda OZ samizdat.sk Ján Šimulčík, podpredseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy, riaditeľka úseku knižničných činností UKB Monika Lopušanová a riaditeľ Sekcie vedeckého výskumu ÚPN Peter Jašek

Konferencia Deň samizdatu. Necenzurovaná tlač pred Novembrom 1989

Konferencia Deň samizdatu. Necenzurovaná tlač pred Novembrom 1989

Konferencia Deň samizdatu. Necenzurovaná tlač pred Novembrom 1989

Konferencia Deň samizdatu. Necenzurovaná tlač pred Novembrom 1989

Diskusia počas podujatia

Diskusia počas podujatia

Diskusia počas podujatia

Diskusia počas podujatia

Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Vytlačiť