Sympózium Pamäť Európy: The Making and Re-Making of Europe: 1919 – 2019

Začala sa registrácia účastníkov 8. sympózia Pamäť Európy. Sympózium sa uskutočňuje každý rok v inom európskom meste a združuje predstaviteľov inštitúcií a organizácií, ktoré sa venujú dejinám 20. storočia. Tento rok bude sympózium venované formovaniu Európy v prelomových momentoch minulého storočia a uskutoční sa v dňoch 27. – 29. mája na Sorbone v Paríži.

Tohtoročné stretnutie sa bude venovať následkom prelomových politických zmien, ktoré rozvrátili európsky poriadok v 20. storočí, a ich vplyvu na rôzne oblasti života. Počas troch dní bude medzinárodná skupina vedcov a odborníkov diskutovať o kľúčových udalostiach a procesoch, ktoré so súhlasom medzinárodných politických štruktúr v rôznych momentoch minulého storočia vtisli Európe novú podobu. Medzi témami nebudú chýbať ustanovenia Parížskej mierovej konferencie, zmluvy a dohody po 2. svetovej vojne či pád komunistických režimov. Účasť na podujatí prisľúbili okrem iných prof. Jay Winter, prof. Richard Overy, prof. Chantal Delsol a prof. Andrzej Nowak.

Cieľom Sympózia je iniciovať a prehlbovať spoluprácu medzi inštitúciami a organizáciami, ktoré sa venujú výskumu európskych dejín 20. storočia. Idea konferencie vyrástla z presvedčenia, že je potrebný dialóg o udalostiach minulého storočia zohľadňujúci rôzne hľadiská, skúsenosti, pocity a súčasné interpretácie.

Na podujatie pozývame zástupcov múzeí a pamätných miest, zamestnancov akademických a vzdelávacích inštitúcií, ako aj mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú dejinám 20. storočia. Účastníci sa počas trojdňového stretnutia môžu zúčastniť panelových diskusií aj sieťových stretnutí, počas ktorých sa predstavia rôzne inštitúcie či projekty. V programe nebudú chýbať ani návštevy múzeí a pamätných miest, napr. Dom "Parížskej kultúry" v Maison-Laffitte, Mémorial de la Shoah či Múzeum armády.

Prvé sympózium Pamäť Európy sa uskutočnilo v septembri 2012 v Gdansku. Ďalšie sa konali v Berlíne, Prahe, Viedni, Budapešti, Bruseli a v Bukurešti.

Viac informácií, rámcový program podujatia a registračný formulár účastníkov sú dostupné na adrese enrs.eu/symposium2019.

Účastníci sa môžu registrovať do 30. apríla 2019. Počet miest je obmedzený. Organizátori vybraným osobám ponúkajú ubytovanie a možnosť čiastočného refinancovania cestovných nákladov.

Hlavný organizátor: Európska sieť Pamäť a Solidarita

Hlavný partner: Európske centrum sociológie a politických vied, Francúzsko

Lokálni partneri:
-Memorial de la Shoah, Francúzsko,
-Dom "Parížskej kultúry" v Maison-Laffitte, Francúzsko

Ďalší partneri:
-Ústav pamäti národa (ÚPN), Slovensko
-Ústav pre súčasné dejiny (ÚSD), Česko
-Federálny ústav pre kultúru a dejiny Nemcov v strednej a východnej Európe (BKGE), Nemecko
-Herderov inštitút pre historický výskum strednej a východnej Európy, Nemecko
-Európske observatórium pamäti (EUROM), Španielsko
-Fundació Solidaritat Universitat de Barcelona, Španielsko
-Múzeum dejín Poľska (MHP), Poľsko
-Európske centrum Solidarity (ECS), Poľsko
-Ústav pamäti národa (NEB), Maďarsko

Sympózium Pamäť Európy v Paríži je spolufinancované Európskou komisiou z programu „Európa pre obyvateľov"

Európska sieť Pamäť a Solidarita je medzinárodný projekt, ktorého cieľom je výskum, dokumentovanie a šírenie vedomostí o dejinách Európy 20. storočia, ako aj spôsobov ich pripomínania, so zameraním na obdobia diktatúr, vojen a občianskeho odporu voči neslobode. Členmi Siete sú Nemecko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko a v jej poradných orgánoch sú tiež zástupcovia Rakúska, Česka, Lotyšska a Albánska. www.enrs.eu

pozvánka Sympózium Pamäť Európy v Paríži

Vytlačiť