Logo

Sympózium Pamäť Európy - 10. stretnutie inštitúcií zaoberajúcich sa históriou 20. storočia

Sympózium Pamäť Európy

Reconciliation: a Long and Winding Path

10. stretnutie inštitúcií zaoberajúcich sa históriou 20. storočia

Dublin, 1.-3. júna 2022

The Burke Theatre, Trinity College Dublin

Začala sa registrácia účastníkov 10. sympózia Pamäť Európy, ktoré každý rok v inom európskom meste zhromažďuje niekoľko stovák zástupcov inštitúcií a organizácií zaoberajúcich sa históriou 20. storočia z rôznych krajín Európy. Sympózium je tentokrát venované problematike zmierenia a bude sa konať v dňoch 1. až 3. júna v Dubline. Cyklus sympózií Pamäť Európy začala v roku 2012 Európska sieť Pamäť a Solidarita. Jubilejný ročník podujatia je organizovaný spoločne s Glencree Centre for Peace & Reconciliation – medzinárodným centrom špecializujúcim sa na riešenie konfliktov a šírenie myšlienky trvalého mieru.

Cieľom každoročného sympózia je iniciovať a prehĺbiť spoluprácu medzi inštitúciami a organizáciami zaoberajúcimi sa skúmaním európskej histórie 20. storočia. Idea sympózia povstala z presvedčenia
o potrebe dialógu o udalostiach minulého storočia so zohľadnením rôzneho vnímania, skúseností a existujúceho interpretovania.

Tohto roku sa výskumníci a ľudia z praxe z rôznych krajín sveta stretnú v Dubline, aby diskutovali
o význame a úlohe zmierenia v súvislostiach dávnych aj súčasných konfliktov – ako medzinárodných, tak vnútorných. Východiskovým momentom diskusie budú írske skúsenosti, ktoré sú tiež zvýraznené v nadväznosti na 100. výročie vypuknutia občianskej vojny.

Zložitým kontextom sympózia o histórii zmierenia bude pred našimi očami prebiehajúca vojna
na Ukrajine, ktorá sa s určitosťou stane dôležitým vzťažným bodom pre diskusiu. Na stretnutí v Dubline svoju účasť okrem iných potvrdili prof. Donald Bloxham z Univerzity v Edinburghu,
dr. Piotr Cywinski – riaditeľ Štátneho múzea Auschwitz-Birkenau v Osvienčime,
prof. Yaroslav Hrytsak z Ukrajinskej katolíckej univerzity, prof. Monica McWilliams z Univerzity
v Ulsteri, prof. Valérie Rosoux z Univerzity v Louvaine a prof. Peter Shirlow z Univerzity
v Liverpoole.

K účasti na podujatí organizátori pozývajú predstaviteľov múzeí a pamätných miest, pracovníkov akademických a vzdelávacích inštitúcií aj mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa dejinami
20. storočia. Počas trojdňového stretnutia budú mať účastníci možnosť vystúpiť v panelových diskusiách, ako aj v sieťových zasadnutiach, v rámci ktorých budú mať možnosť predstaviť svoje inštitúcie alebo projekty. V programe si našli miesto aj návštevy múzeí a pamätných miest, okrem iných Glencree Centre for Peace & Reconciliation v blízkosti Dublinu a prehliadka výstavy Po Veľkej vojne. Nová Európa 1918-1923, prezentovanej na nádvorí Národného múzea (Collins Barracs)
v Dubline.

Cyklus sympózií Pamäť Európy bol započatý v septembri roku 2012 v Gdansku. Nasledujúce stretnutia sa konali v Berlíne, Prahe, Viedni, Budapešti, Bruseli, Bukurešti, Paríži a v Talline. Podujatie v Dubline spolufinancujú Európska únia a Fáilte Ireland. Partnerom projektu je slovenský Ústav pamäti národa.

Podrobný program podujatia môžete nájsť na internetovej stránke: https://enrs.eu/edition/european-remembrance-symposium-2022

Na sympózium je možné sa zaregistrovať prostredníctvom vyplnenia prihlasovacieho formulára sprístupneného na adrese: https://events.enrs.eu/dublin2022

logo ENRS
Vytlačiť