Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Sviečkový pochod a kladenie vencov v Nitre počas spomienky na November 89

V Nitre sa 16. novembra 2015 v predvečer štátneho sviatku Dňa boja za slobodu a demokraciu a Medzinárodného dňa študentstva uskutočnila v Obradnej sieni na Mestskom úrade spomienka na udalosti v roku 1939, keď sa smrťou Jána Opletala začal boj Čechov a Slovákov proti fašizmu, ale aj na udalosti z roku 1989, keď sa začal pád totalitného komunistickému režimu.

Prítomným účastníkom spomienky z radov účastníkov protikomunistického odboja, bývalých politických väzňov a študentov nitrianskych škôl sa prihovorili primátor mesta Jozef Dvonč, predstavitelia nitrianskych univerzít, zástupcovia KPVS a PV ZPKO, študentov, a v mene predsedu ÚPN aj riaditeľ sekretariátu predsedu ÚPN Tibor Ujlacký. V príhovoroch odsúdili všetky formy totality, vyjadrili ľútosť nad obeťami komunizmu a vyzdvihli podiel študentov na páde režimu.

Novembrové udalosti zhodnotil aj Tibor Ujlacký z Ústavu pamäti národa. „November '89 je po 26 rokoch stále istým mementom pre dnešnú generáciu, znamenal zlom v dejinách bývalého Československa, pretože sme ukončili 40 rokov neslobodného obdobia. Bolo charakteristické uniformizmom, mlčiacou väčšinou, ale aj utrpením mnohých ľudí, o ktorom sa v tom čase až tak veľa nevedelo. Každopádne, nie všetkým bolo za socializmu dobre, ako si na to ľudia ešte dnes s nostalgiou spomínajú. Skončilo sa obdobie, kedy ľudia boli trestaní za opačný názor než bol oficiálny, diktovaný mocou. Pre mňa aj Ústav pamäti národa je to príležitosť spomínať, ale nie na to dobré, ale paradoxne na to zlé, čo bolo, aby sa to už nikdy neopakovalo," skonštatoval Ujlacký. Mladej generácii dnes pojem Nežná revolúcia veľa nehovorí, lebo ju nemohli zažiť. Podľa hovorcu UPN mladí ľudia v súčasnosti žijú svojím životom, môžu slobodne chodiť cez hranice, vzdelávať sa v cudzích jazykoch... „Na druhej strane je o to dôležitejšie, aby poznali, ako sa prejavuje akákoľvek totalita, mohli identifikovať znamenia, ktorými sa prejavuje a vedeli jej vzdorovať. Dejiny sa zvyknú opakovať a my nechceme, aby sa tieto zopakovali." Podľa Ujlackého November '89, samozrejme, nesplnil všetky očakávania práve preto, že bol „nežný". „Keby to bola revolúcia, aké poznáme z dejín ľudstva, možno by bola krvavá a možno vtedy by bola dôsledná v tom, že by došlo k výmene moci. V tomto prípade došlo k prerozdeleniu, odovzdaniu moci s tými následkami, že nie všetci, o ktorých sme si mysleli, že zo svojich postov odídu, aj odišli. To je daň za nežnosť a my to musíme dnes znášať," dodal Tibor Ujlacký.

Súčasťou spomienky bolo kladenie vencov k Pamätníku protikomunistického odboja pred budovou Mestského úradu a sviečkový pochod od pamätníka k pamätnej tabuli venovanej udalostiam roku 1989 na pešej zóne. Účastníci spomínali na Nežnú revolúciu, pod francúzskou zástavou horeli sviečky aj za obete teroristického útoku v Paríži. Program vyvrcholil svätou omšou za dar slobody a obete režimu v kostole sv. Ladislava, premietaním dokumentu z produkcie ÚPN pod názvom „November 89 +20" a následnou diskusiou. Organizátormi podujatia boli Mesto Nitra, Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja, Konfederácia politických väzňov Slovenska, UKF v Nitre, SPU v Nitre, Študentský parlament UKF a Rehoľa piaristov na Slovensku.

Pohľad na účastníkov spomienkového stretnutia v Nitre.

Pohľad na účastníkov spomienkového stretnutia v Nitre.

T. Ujlacký počas kladenia vencov k pamätníku.

T. Ujlacký počas kladenia vencov k pamätníku.

Veniec ÚPN na pamätníku obetiam komunizmu v Nitre

Veniec ÚPN na pamätníku obetiam komunizmu v Nitre.

Horiace sviečky pri pamätnej tabuli na pešej zóne v Nitre.

Horiace sviečky pri pamätnej tabuli na pešej zóne v Nitre.

Účastníci počas sviečkového pochodu.

Účastníci počas sviečkového pochodu.

Foto: J. Černáková

Vytlačiť