Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Študenti v Kremnici o zločinoch komunizmu cez projekt „My sme pamäť“

Vzdelávací projekt pod názvom „My sme pamäť“, ktorý pripravila Knižnica Jána Kollára v Kremnici v spolupráci s miestnym Súkromným gymnáziom, Školou úžitkového výtvarníctva a s podporou Ústavu pamäti národa, vyvrcholil výstavou prác študentov na tému zločinov komunizmu. Verejnosti bola sprístupnená v dňoch 10 - 18. marca 2016 v čitárni knižnice Jána Kollára v Kremnici.

Projekt „My sme pamäť" začal ešte vo februári prednáškou koordinátora projektu Jaroslava Slašťana pod názvom „Vy ste pamäť – zločiny komunizmu". Počas prednášky boli študentom odprezentované udalosti z obdobia totality, ako aj výpovede a svedectvá obetí totality. Projekt pokračoval workshopom. Umeleckú a výtvarnú stránku stvárňovali študenti umeleckej školy a študenti gymnázia pripravili literárnu a textovú zložku. Študenti pracovali v skupinách na zadané témy, ako boli: Železná opona, prenasledovanie Cirkvi, pracovné tábory, monsterprocesy, znárodnenie, okupácia a normalizácia, kult osobnosti. Realizáciou projektu si študenti pripomínali hrdinov, ktorí najmä v pohnutých päťdesiatych rokoch s odvahou vzdorovali nastupujúcemu režimu. Podarilo sa im sústrediť aj niektoré nové poznatky o živote bývalého banskobystrického diecézneho života Rudolfa Baláža, ktorý bol rodákom z Nevoľného pri Kremnici a bol pod prísnym dohľadom Štátnej bezpečnosti už ako študent Strednej všeobecnovzdelávacej školy v Kremnici. Výsledky projektu potvrdili, že študentov téma zaujala. Aj toto je jedna z ciest, ako nezabúdať na vlastnú minulosť a vysporiadať sa s ňou, čo víta aj Ústav pamäti národa, ktorý na tento účel zapožičal dokumenty, knihy, ale aj Dekrét o priznaní postavenia účastníka protikomunistického odboja, ktorý in memoriam dostal Rudolf Baláž.

Projekt je príkladom hodným nasledovania aj v iných školách na Slovensku, nakoľko umožňuje mladým ľuďom zoznamovať sa s dejinnými skutočnosťami, o ktorých sa žiaľ v dnešných učebniciach v dostatočnej miere nedozvedia. "Názvom „My sme pamäť" vyjadrili študenti presvedčenie, že aj totalitným režimom dosiaľ nepoznačená generácia môže byť pamäťou týchto udalostí a tiež nositeľom hodnôt, akými sú sloboda a demokracia. Nechcú zabudnúť na obete komunizmu, na všetkých prenasledovaných a nespravodlivo odsúdených a väznených a na tých, ktorých tento režim pripravil o život. Pri pohľade do minulosti cítia vďačnosť a úctu voči osobnostiam, ktoré odhaľovali pravdu a prebúdzali v ľuďoch nádej na život v slobode.

Výsledky študentských prác na vernisáži výstavy.

Výsledky študentských prác na vernisáži výstavy.

Výsledky študentských prác na vernisáži výstavy.

Výsledky študentských prác na vernisáži výstavy.

Výsledky študentských prác na vernisáži výstavy.

Výsledky študentských prác na vernisáži výstavy.

Výsledky študentských prác na vernisáži výstavy.

Výsledky študentských prác na vernisáži výstavy.

Výsledky študentských prác na vernisáži výstavy.

Výsledky študentských prác na vernisáži výstavy.

Študenti pred svojimi výtvormi.

Študenti pred svojimi výtvormi.

Študenti na vernisáži výstavy.

Študenti na vernisáži výstavy.

Pohľad na účastníkov vernisáže.

Pohľad na účastníkov vernisáže.

Koordinátor projektu Juraj Slašťan.

Koordinátor projektu Juraj Slašťan.

Koordinátor projektu Juraj Slašťan.

Koordinátor projektu Juraj Slašťan.

Koordinátor projektu Juraj Slašťan.

Koordinátor projektu Juraj Slašťan.

Foto: Archív ÚPN

Vytlačiť