Logo

Stretnutie zástupcov ENRS v Bratislave

V Bratislave sa v dňoch 21. a 22. novembra konalo výročné stretnutie poradných grémií ENRS (Európskej siete pamäť a solidarita), čiže Akademickej rady a Poradného výboru spoločne s Riadiacim výborom.

Osemnásť zástupcov z oblasti vedy, vzdelávania, kultúry a politiky zo siedmich krajín (Nemecko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Albánsko, Rakúsko a Rumunsko) sa zúčastnilo diskusie o aktivitách ENRS uskutočnených v roku 2016 a o aktivitách plánovaných na rok 2017.

Delegovaní zástupcovia z jednotlivých krajín predstavili svoje pohľady aj na úlohu siete v meniacej sa Európe a tomu odpovedajúcim dlhodobým cieľom.

Spomedzi plánovaných projektov na rok 2017 sa diskutovalo predovšetkým o pripravovanej veľkej výstave „Po veľkej vojne v Európe 1918 – 1921", o plánovanom sympóziu ENRS v Bruseli v júni a o dlhodobejšom projekte „Pozorovateľňa pamäte (Memory Observatory)", ktorého cieľom by bolo sledovať a rešeršovať dianie na poli pamäťových inštitúcií a tak efektívnejšie koordinovať vývoj v tejto oblasti.

Súčasťou stretnutia bolo aj položenie venca pri Bráne slobody a návšteva hradu Devín. Účastníci stretnutia veľmi pozitívne ocenili prípravu stretnutia zo strany ÚPN.

Predstavitelia orgánov ENRS na spoločnom pracovnom rokovaní.

Predstavitelia orgánov ENRS na spoločnom pracovnom rokovaní.

Kladenie vencov pri Bráne slobody.

Kladenie vencov pri Bráne slobody.

Prehliadka hradu Devín.

Prehliadka hradu Devín.

Foto: Eduard Novák, ÚPN

Vytlačiť