Logo

Stretnutie zástupcov archívov tajných polícií

V dňoch 29. - 30. novembra 2016 sa v Krakove stretli zástupcovia Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície. Bolo prítomných viac ako 20 odborníkov reprezentujúcich archívy týkajúce sa obdobia neslobody z Poľska, Nemecka, Maďarska, Česka, Rumunska, Lotyšska, Slovinska, Bulharska, Estónska a Slovenska. Vystúpenie Ondreja Krajňáka, v ktorom okrem iného informoval aj o aktuálnej situácii ÚPN, vzbudilo veľkú pozornosť a podnietilo účastníkov konferencie k vyjadreniu podpory ÚPN spoločným prehlásením.

Medzi iným sa v ňom uvádza: „S obavami pozorujeme pretrvávajúcu situáciu na Slovensku, a to v súvislosti s obvineniami proti predsedovi Správnej rady ÚPN Dr. Ondrejovi Krajňákovi. Sme presvedčení, že výsledky činnosti ÚPN vrátane aktivít na medzinárodnej úrovni, sú dôkazom zodpovedného plnenia úloh ústavu, spojených so zverejňovaním zločinov spáchaných v dobe totalitných režimov. Snaha prepisovať dejiny a to najmä členmi bývalej tajnej polície je typická pre všetky postkomunistické krajiny. Vzoprieť sa takýmto snahám si vyžaduje občiansku odvahu."

Odborný program bol zameraný na elektronické počítačové systémy, ktoré využívali orgány štátnej bezpečnosti v strednej a východnej Európe na sklonku režimu, teda najmä v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Hoci sa spravidla jedná iba o fragmentálne zvyšky pôvodných databáz, predsa môžu slúžiť ako doplnkový zdroj informácií k papierovým archiválnym materiálom.

S novým predsedom poľského Inštitútu národnej pamäte pánom Dr. Jaroslavom Szarekom nadviazal Ondrej Krajňák veľmi otvorený profesionálny a priateľský kontakt.

Zástupcovia Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície na spoločnom rokovaní.

Zástupcovia Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície na spoločnom rokovaní.

Foto: Pavol Kossey, ÚPN

Vytlačiť