Stretnutie s trnavským arcibiskupom Róbertom Bezákom

9. 6. 2010

Dňa 8. júna 2010 sa delegácia ÚPN vedená predsedom Správnej rady ÚPN Ivanom A. Petranským v Trnave stretla s trnavským arcibiskupom mons. Róbertom Bezákom. Arcibiskup Bezák vyjadril zo strany cirkvi a trnavského arcibiskupstva plnú podporu Ústavu pamäti národa pri vyrovnávaní sa slovenskej spoločnosti s totalitnou minulosťou. Obe strany sa dohodli na spoločnom spracovaní projektov, ktoré by dokumentovali činnosti cirkvi i života veriacich v čase prenasledovania.

Foto: zľava ÚPN M. Gula, R. Bezák, I. A. Petranský a S. Labjak

Zľava: riaditeľ sekcie evidencií ÚPN Marian Gula, trnavský arcibiskup mons. Róbert Bezák, predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský a pracovník sekcie evidencií Stanislav Labjak

Vytlačiť