Stretnutie Konfederácie politických väzňov Slovenska na ÚPN

Na podnet členov Konfederácie politických väzňov Slovenska a dcér bývalých politických väzňov pôsobiacich v Bratislave sa 22. septembra 2015 na pôde ÚPN uskutočnilo ich stretnutie s predsedom SpR ÚPN Ondrejom Krajňákom.

Podujatie bolo prejavom pokračujúceho záujmu ÚPN o spoluprácu s touto skupinou obyvateľov, čo je aj úlohou ústavu zo zákona o pamäti národa. Predseda ÚPN informoval viac ako 20 účastníkov stretnutia pod vedením podpredsedu združenia Petra Sandtnera a poslankyne NRSR Janky Šípošovej o aktivitách ÚPN v prospech politických väzňov a prisľúbil, že podnety na prijatie návrhu zákona o odškodnení politických väzňov bude predkladať do NR SR i napriek tomu, že nedávno predložený návrh zákonu nezískal medzi poslancami NR SR podporu. Vyjadril nádej, že aj Slovensko sa pripojí ku krajinám, ako napr. Maďarsko a Poľsko, ktoré takýto zákon už dávno majú v platnosti, pričom v Maďarsku prostriedky na realizáciu odškodnenia získali priamo z krátených dôchodkov bývalých príslušníkov komunistickej tajnej polície. Podľa Krajňákových slov: „Nie je totižto možné a morálne, aby bývalý pracovník ŠtB mal dôchodok omnoho vyšší, ako politický väzeň, ktorý aj vďaka jeho krutosti trpel a prišiel o najaktívnejšie roky svojho života, alebo zdravie za múrmi väzení, alebo v pracovných táboroch, ako politický väzeň". Svoj životný príbeh plný utrpenia a prenasledovania totalitnou mocou vyrozprával zúčastneným aj jeden z pamätníkov obdobia neslobody Jozef Tvarožek. Stretnutie bývalých politických väzňov na pôde ÚPN splnilo svoj cieľ a účastníci vyslovili záujem pokračovať v podujatiach tohto druhu s ÚPN, ako gestorom starostlivosti o ich stav.

Pán Tvarožek rozpráva o svojom neľahkom osude...

Pán Tvarožek rozpráva o svojom neľahkom osude...

Zástupcovia KPVS, poslankyňa NR SR Janka Šipošová a predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák na pôde ústavu.

Zástupcovia KPVS, poslankyňa NR SR Janka Šipošová a predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák na pôde ústavu.

Foto: Marian Turza, ÚPN

Vytlačiť