Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Štátna bezpečnosť

Útvary ŠtB na Slovensku
Prednáška popisuje štruktúru a činnosť zložiek Štátnej bezpečnosti ako politickej tajnej polície komunistického režimu v rokoch 1948 – 1989 so zameraním na jej zložky v krajoch a okresoch Slovenska.
Lektor: Mgr. Daniel HALČÍN

Činnosť Štátnej bezpečnosti v zahraničí
Prednáška je venovaná Hlavnej správe rozviedky, teda zložke Štátnej bezpečnosti, ktorá vykonávala spravodajskú činnosť v zahraničí. Prednáška priblíži úlohy, štruktúru a formy činnosti rozviedky, ktorá spočívala najmä v utajovanom získavaní informácií a výkone špeciálnych operácií.
Súčasťou prednášky je powerpointová prezentácia.
Lektor: Mgr. Michal MIKLOVIČ

Spravodajské útvary Pohraničnej stráže
Prednáška približuje metódy a prax spravodajskej ochrany štátnej hranice najmä na československo-rakúskej a československo-maďarskej hranici. Na konkrétnych prípadoch opisuje jej represívne, rozviedne a kontrarozviedne pôsobenie, získavanie tajných spolupracovníkov a dôverníckej siete a operatívne rozpracovávanie osôb podozrivých z plánovania úteku do zahraničia.
Lektor: Mgr. Vladimír PALKO

Tajné prehliadky bytov
Prednáška sa zameriava na tajné spravodajsko-technické úkony vykonávané Odbormi spravodajskej techniky Štátnej bezpečnosti s kódovým názvom Analýza (predtým tiež G9, alebo TA-144). Išlo o tajné prehliadky bytových a nebytových priestorov (pracoviská, hotelové izby a podobne) osôb podozrivých z protištátnej činnosti, alebo osôb, ktoré mohli vlastniť informácie zaujímavé pre Československý štát.
Lektor: Mgr. Daniel HALČÍNKontakt:
Mgr. Michal KEIM
e-mail: michal.keim@upn.gov.sk
tel: 02 / 593 003 39
mob.:+421 948 250 761

Vytlačiť