Spravodajské oddelenie 11. brigády Pohraničnej stráže (Bratislava)

Ústav pamäti národa zverejnil na svojich internetových stránkach organizačnú štruktúru a personálne zloženie Spravodajského oddelenia 11. brigády Pohraničnej stráže, ktorá v rokoch 1973 až 1989 pôsobila na území juhozápadného Slovenska. Bola podriadenou zložkou Spravodajskej správy Hlavnej správy Pohraničnej stráže a Ochrany štátnych hraníc. Pomocou rekonštrukcie a analýzy personálnych spisov a ďalších archívnych dokumentov sa Ústavu pamäti národa podarilo identifikovať príslušníkov spravodajského oddelenia a spravodajských skupín, ktorých hlavnou úlohou bolo zhromažďovať a vyhodnocovať informácie o osobách plánujúcich útek do zahraničia. V prípade potvrdenia získaných informácií v úzkej spolupráci s ŠtB a ďalšími štátnymi orgánmi pristúpili k represívnym opatreniam, ktoré mali sledovaným osobám zabrániť v opustení republiky. Príslušníci Spravodajského oddelenia 11. brigády Pohraničnej stráže sa tak významnou mierou podieľali na udržiavaní totalitného režimu, ktorý porušoval základné ľudské práva obyvateľov Československa v období normalizácie.

Vytlačiť