Správa ŠtB Krajskej správy ZNB Košice v rokoch 1966 - 1989

Analýzou personálnych spisov a ďalších archívnych dokumentov ÚPN dokončil rekonštrukciu štruktúr teritoriálneho útvaru ŠtB pôsobiaceho na území Východoslovenského kraja v rokoch 1966 – 1989. Sledované obdobie ohraničuje na jednej strane reorganizácia bezpečnostných zložiek v roku 1966 (kedy zanikli krajské správy ministerstva vnútra a vznikli krajské správy Zboru národnej bezpečnosti) a na druhej strane pád komunistického režimu v Československu v roku 1989. Súčasťou krajských správ Zboru národnej bezpečnosti sa stali aj správy ŠtB pôsobiace na úrovni krajov. V roku 1966 sa tak po dvanástich rokoch do oficiálnej bezpečnostnej terminológie opätovne vrátilo aj pomenovanie Štátna bezpečnosť.

Na internetovej stránke je zdokumentované organizačné zaradenie 919 príslušníkov Správy ŠtB Krajskej správy ZNB Košice, ktorí v jej štruktúrach pôsobili počas rokov 1966 až 1989. Uvedené sú taktiež jednotlivé organizačné zmeny z rokov 1966, 1971, 1975 a 1989.

Zverejnené informácie môžu občanom, ktorí sa stali obeťami perzekúcií ŠtB, napomôcť v poznaní systému a mien konkrétnych príslušníkov ŠtB nesúcich zodpovednosť za ich prenasledovanie. Naším dlhodobým cieľom, ktorý postupne a systematicky napĺňame, je sprístupniť verejnosti štruktúry a personálne obsadenie všetkých teritoriálnych útvarov ŠtB pôsobiacich na Slovensku.

Vytlačiť