Správa ŠtB Košice

Správa ŠtB v Košiciach bola teritoriálnym útvarom čs. kontrarozviedky. Bola zriadená k 1. januáru 1949 ako Krajské veliteľstvo ŠtB a začiatkom 50. rokov riadila vo svojom kraji trinásť okresných veliteľstiev ŠtB. K 1. januáru 1954 sa stala súčasťou Krajskej správy MV v Košiciach. V roku 1960 bola v rámci územnej reorganizácie rozšírená o Krajskú správu MV v Prešove. Od polovice roku 1966 bola súčasťou Krajskej správy ZNB v Košiciach.

Správa ŠtB v Košiciach zabezpečovala celú šírku zamerania čs. kontrarozviedky: boj s vonkajším nepriateľom, boj s vnútorným nepriateľom a ochranu socialistickej ekonomiky. Vykonávala tiež sledovanie, previerku korešpondencie, nasadzovanie a vyťažovanie spravodajskej techniky.

Hlavné úlohy správy ŠtB v Košiciach boli stanovené v organizačnom poriadku, ktorý po schválení federálnym a slovenským ministrom vnútra platil od 1. februára 1976.

Organizačná štruktúra Správy ŠtB sa niekoľkokrát menila. V období normalizácie to boli zmeny k 1. júlu 1971, k 1. januáru 1975 a k 1. januáru 1989.

Rozkazom Ministra vnútra ČSSR Richarda Sachera č. 17/1990 z 31. januára 1990 bola Správa ŠtB v Košiciach zrušená k 15. februáru 1990)

Organizačná štruktúra Správy ŠtB:

Dokumenty:

Vysvetlivky:
A ÚPN - Archív Ústavu pamäti národa, Bratislava
ABS - Archiv bezpečnostních složek, Praha