Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Spomienky pripomenuli obete komunistického režimu aj prelomové udalosti novembra 1989

V predvečer Medzinárodného dňa študentstva roku 1989 sa v Bratislave konal protestný pochod vysokoškolských študentov, ktorý sa začal na dnešnom Hodžovom námestí a skončil pred budovou ministerstva školstva na Dobrovičovej ulici. Počas pochodu študenti požadovali zahájenie dialógu o problémoch školstva, reformy a viac slobody. Tieto udalosti sme si pripomenula spomienka pred Univerzitou Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave.

"Ide tak o silný slovenský príbeh, ktorý sa odohral na javisku veľkých svetových dejín. Dejín, pre ktoré je rok 1989 „Rokom zázrakov", kedy v štátoch strednej a východnej Európy padol komunistický režim. Mohli by sme hovoriť o tom, že by sa tak nestalo nebyť Gorbačovovej perestrojky, povzbudzujúcich slov pápeža Jána Pavla II. či politiky amerického prezidenta Ronalda Reagana. Pre tzv. veľké dejiny išlo o dôležité udalosti, ale rovnako bolo dôležité, ako tú príležitosť, ktorú im veľké dejiny ponúkli, využijú ľudia v štátoch za Železnou oponou, " pripomenul predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy. "Aj vďaka udalostiam, akou bol pochod bratislavských študentov, sa ponúkanú šancu podarilo využiť naplno. Pochodom zo 16. novembra 1989 sa mladí ľudia – študenti, aktívne prihlásili napriek hrozbe perzekúcií a možnosti vylúčenia zo štúdia o svoje práva, pričom požadovali demokratizáciu a spoločenské zmeny."

Vence k pamätnej tabuli pripomínajúcej pochod, ktorý sa odohral krátko pred začiatkom Nežnej revolúcie, položili priami účastníci pochodu zo 16. novembra 1989, podpredseda Národnej rady SR Milan Laurenčík, starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Zuzana Aufrichtová, zástupcovia akademickej obce a Ústavu pamäti národa.

Úctu obetiam komunistického režimu v Deň boja za slobodu a demokraciu vzdal spolu s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a predsedom Konfederácie politických väzňov Slovenska Petrom Sandtnerom predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy pri pamätníku Brána slobody v Devíne. Zástupcovia ÚPN položili veniec k pamätníku obetiam komunizmu aj počas pietnej spomienky na cintoríne Vrakuňa.

"November roku 1989 nasmeroval našu spoločnosť na cestu slobody, demokracie a politickej plurality. Na cestu, ktorá nám dala možnosť aj v praxi využívať občianske práva a náboženské slobody; ktorá nám dala možnosť voľby vlastnej životnej cesty, postojov a názorov... Zbavil nás strachu z toho, že sa politické postoje rodičov prenesú na ich potomkov, ktorým môžu znemožniť uplatnenie sa v spoločnosti. Popri slobodách a právach, ktoré dnes máme, nás však núti uvažovať aj nad hodnotami ako sú spravodlivosť, tolerancia a rešpekt či zodpovednosť. Veď veci verejné už nie sú, vďaka Novembru 1989, výlučnou doménou jednej politickej strany, sú v rukách nás všetkých," povedal Ján Pálffy.

"Aj dnešná doba nás učí, že je dôležité vedieť počúvať a rešpektovať názory druhých. Hľadať hodnoty, ktoré ľudí spájajú. V časoch spoločenskej krízy spôsobenej pandémiou je spolupatričnosť jednou z kľúčových vlastností, ako prekonať ťažkosti každodenného života. Príkladom takejto spolupatričnosti sú aj udalosti Novembra 1989, kedy sa ľudia spojili pre spoločný cieľ – návrat slobody a demokracie na Slovensko," dodal predseda Správnej rady.

Výročie Nežnej revolúcie a pád komunizmu pripomína výstava ÚPN Chceme slobodu, ktorá bude do 30. novembra inštalovaná na Mierovom námestí v Trenčíne. Predseda Správnej rady Ján Pálffy a primátor Trenčína Richard Rybníček položili vence aj k pamätníku obetiam komunizmu pred súdom v Trenčíne, kde sa odohral aj proces s politickým väzňom Silvestrom Krčmérym a kde zaznela jeho známa obhajobná reč.

Foto: Priami účastníci študentského pochodu zo 16. novembra 1989

Priami účastníci študentského pochodu zo 16. novembra 1989

Foto: Účastníci spomienky na študentský pochod zo 16. novembra 1989

Účastníci spomienky na študentský pochod zo 16. novembra 1989

Foto: Úctu obetiam komunistického režimu v Deň boja za slobodu a demokraciu vzdal spolu s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a predsedom Konfederácie politických väzňov Slovenska Petrom Sandtnerom predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy pri pamätníku Brána slobody v Devíne

Úctu obetiam komunistického režimu v Deň boja za slobodu a demokraciu vzdal spolu s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a predsedom Konfederácie politických väzňov Slovenska Petrom Sandtnerom predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy pri pamätníku Brána slobody v Devíne

Foto: Úctu obetiam komunistického režimu v Deň boja za slobodu a demokraciu vzdal spolu s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a predsedom Konfederácie politických väzňov Slovenska Petrom Sandtnerom predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy pri pamätníku Brána slobody v Devíne

Úctu obetiam komunistického režimu v Deň boja za slobodu a demokraciu vzdal spolu s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a predsedom Konfederácie politických väzňov Slovenska Petrom Sandtnerom predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy pri pamätníku Brána slobody v Devíne

Foto: Úctu obetiam komunistického režimu v Deň boja za slobodu a demokraciu vzdal spolu s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a predsedom Konfederácie politických väzňov Slovenska Petrom Sandtnerom predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy pri pamätníku Brána slobody v Devíne

Úctu obetiam komunistického režimu v Deň boja za slobodu a demokraciu vzdal spolu s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a predsedom Konfederácie politických väzňov Slovenska Petrom Sandtnerom predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy pri pamätníku Brána slobody v Devíne

Foto: Zástupcovia ÚPN položili veniec k pamätníku obetiam komunizmu aj počas pietnej spomienky na cintoríne Vrakuňa

Zástupcovia ÚPN položili veniec k pamätníku obetiam komunizmu aj počas pietnej spomienky na cintoríne Vrakuňa

Foto: Výročie Nežnej revolúcie a pád komunizmu pripomína výstava ÚPN Chceme slobodu, ktorá bude do 30. novembra inštalovaná na Mierovom námestí v Trenčíne

Výročie Nežnej revolúcie a pád komunizmu pripomína výstava ÚPN Chceme slobodu, ktorá bude do 30. novembra inštalovaná na Mierovom námestí v Trenčíne

Foto: Výročie Nežnej revolúcie a pád komunizmu pripomína výstava ÚPN Chceme slobodu, ktorá bude do 30. novembra inštalovaná na Mierovom námestí v Trenčíne

Výročie Nežnej revolúcie a pád komunizmu pripomína výstava ÚPN Chceme slobodu, ktorá bude do 30. novembra inštalovaná na Mierovom námestí v Trenčíne

Foto: Výročie Nežnej revolúcie a pád komunizmu pripomína výstava ÚPN Chceme slobodu, ktorá bude do 30. novembra inštalovaná na Mierovom námestí v Trenčíne

Výročie Nežnej revolúcie a pád komunizmu pripomína výstava ÚPN Chceme slobodu, ktorá bude do 30. novembra inštalovaná na Mierovom námestí v Trenčíne

Foto: Predseda Správnej rady Ján Pálffy a primátor Trenčína Richard Rybníček položili vence k pamätníku obetiam komunizmu pred súdom v Trenčíne, kde sa odohral aj proces s politickým väzňom Silvestrom Krčmérym a kde zaznela jeho známa obhajobná reč

Predseda Správnej rady Ján Pálffy a primátor Trenčína Richard Rybníček položili vence k pamätníku obetiam komunizmu pred súdom v Trenčíne, kde sa odohral aj proces s politickým väzňom Silvestrom Krčmérym a kde zaznela jeho známa obhajobná reč

Foto: Andrea Púčiková, ÚPN

Vytlačiť