Logo

Spomienkové podujatie v Dunajskej Strede

25. októbra 2016 sa pri príležitosti 60. výročia Maďarskej revolúcie konalo v Dunajskej Strede spomienkové podujatie. Zorganizovali ho Ústav pamäti národa a mesto Dunajská Streda. Zástupcovia mesta a ÚPN si pri Pamätníku obetiam diktatúr uctili pamiatku obetí maďarskej revolúcie v roku 1956.

Spomienkovú slávnosť otvoril zástupca primátora mesta Dunajská Streda, Zoltán Horváth. Po ňom predseda správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák pripomenul úlohu ÚPN: „Musíme pamätať na obete zločineckých režimov, aby sa neopakovali." Dodal, že aj „pred pár rokmi na Festivale slobody premietali dokumentárny film maďarských autorov s názvom „Zločin a beztrestnosť", ktorý vypovedá o cynizme Bélu Biszkuho, jedného z vodcov krvavých represálií po roku 1956. Priznal, že svoje skutky neľutuje a keby to mohol urobiť znovu, tak by to urobil... Táto spomienka na obete je v mnohom výnimočná. Bezprostredne sa netýka iba obetí na našom území, ale predovšetkým na území našich južných susedov, ktorí sa pred 60 rokmi postavili na odpor komunistickému režimu."

Slávnostné podujatie pokračovalo v Mestskom kultúrnom stredisku, prístupné pre študentov a verejnosť. Historik Branislav Kinčok z ÚPN predniesol pred zaplnenou sálou referát na tému Maďarská revolúcia 1956 a Slovensko. Potom premietli autentické dokumenty z revolučného diania z Budapešti a svedectvá z okupácie 1968.

Rok 1956 bol v Maďarsku rokom, kedy sa začal proces postupnej destalinizácie. Nespokojní intelektuáli, študenti a robotníci sa začali dožadovať demokratizácie verejného života. Napriek zákazu prebehla 23. októbra 1956 v Budapešti študentská demonštrácia. Študenti žiadali odchod sovietskych vojsk z Maďarska a povolenie existencie politických strán. Táto demonštrácia vyústila do krviprelievania aj vo viacerých maďarských mestách. Na druhý deň, 24. októbra zasiahli už aj sovietske vojská a na ďalší deň 25. októbra 1956 došlo počas obrovskej demonštrácie pred parlamentom k streľbe, počas ktorej zahynulo viac ako 200 ľudí. Výsledkom týchto udalostí bolo vytvorenie novej vlády, ktorá avizovala splnenie základných požiadaviek demonštrantov – predovšetkým odchod sovietskych vojsk z Maďarska. Avšak 30. októbra rozhodlo sovietske vedenie o novej intervencii do Maďarska, nakoľko sa obávalo vystúpenia Maďarska zo sovietskeho bloku, čo by mohlo byť motívom aj pre ďalšie krajiny. Intervencia sa začala 4. novembra 1956 a mala za následok smutnú bilanciu – 16 tisíc zranených, okolo 300 popravených, 22 tisíc uväznených, 13 tisíc internovaných.

Vedenie KSČ tieto zákroky v Maďarsku podporovalo, odsúdilo konanie maďarských demonštrantov a vyzdvihovalo priateľské vzťahy so ZSSR. Zároveň využilo porážku maďarskej revolúcie na zostrenie kontroly nad spoločnosťou, zintenzívnilo represiu proti oponentom režimu a cirkvi a zahájilo novú vlnu kolektivizácie poľnohospodárstva.

Spoločné podujatie mesta Dunajská Streda a Ústavu pamäti národa sa v meste, ale hlavne medzi študentmi stretlo s veľkým záujmom a je príspevkom k úsiliu o spoločné hľadanie historickej pravdy z obdobia neslobody.

Príhovor Patrika Dubovského, riaditeľa sekcie vedeckého výskumu ÚPN.

Príhovor Patrika Dubovského, riaditeľa sekcie vedeckého výskumu ÚPN.

Príhovor predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka.

Príhovor predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka.

Kladenie vencov predstaviteľmi ÚPN.

Kladenie vencov predstaviteľmi ÚPN.

Študenti škôl počas spomienkovej slávnosti v Dunajskej Strede.

Študenti škôl počas spomienkovej slávnosti v Dunajskej Strede.

Študenti počas prednášky k Maďarskej revolúcii.

Študenti počas prednášky k Maďarskej revolúcii.

Zľava: Patrik Dubovský, riaditeľ sekcie vedeckého výskumu, Ondrej Krajňák, predseda SpR ÚPN, Pavol Kossey, riaditeľ sekretariátu ÚPN, Peter Jašek a Branislav Kinčok, sekcia vedeckého výskumu ÚPN.

Zľava: Patrik Dubovský, riaditeľ sekcie vedeckého výskumu, Ondrej Krajňák, predseda SpR ÚPN, Pavol Kossey, riaditeľ sekretariátu ÚPN, Peter Jašek a Branislav Kinčok, sekcia vedeckého výskumu ÚPN.

Foto: Mesto Dunajská Streda


Vytlačiť