Spomienková slávnosť pri príležitosti 110. výročia od narodenia Mons. ThDr. Štefana Barnáša

1. 2. 2010

V obci Slovenská Ves si veriaci dňa 30. januára sv. omšou a konferenciou pripomenuli 110. výročie od narodenia a 60. výročie od biskupskej vysviacky svojho rodáka Štefana Barnáša, spišského pomocného biskupa. Slávnostnú sv. omšu slúžil otec biskup Mons. František Tondra. V homílii vyzdvihol príkladný život biskupa Barnáša a veriacich povzbudil slovami: „Nechceme žiť za cenu zrady, nechceme byť maloverní. Chceme sa s úžasom dívať na Ježiša“.

Po sv. omši nasledovala procesia k hrobu biskupa Barnáša. Veriaci si počas nej v 14. zastaveniach pripomenuli „životnú cestu Štefana Barnáša“ so zastaveniami pri jeho rodnom dome a hrobe jeho mamy. V chladivom podtatranskom počasí túto cestu bolestných zastavení prechádzala desiatka kňazov a bývalých politických väzňov, ale aj biskup Tondra a stovky veriacich. Po modlitbe na hrobe biskupa Barnáša a piesni Salve regina sa prítomní presunuli do Obecného úradu, kde slávnosť pokračovala vedeckou konferenciu

Konferenciu s názvom „Biskup Štefan Barnáš, náš rodák“ organizačne zastrešili: rím. kat. farský úrad Slovenská Ves, obec Slovenská Ves, Spišský dejepisný spolok a Ústav pamäti národa. Okrem básne od Janka Silana venovanej biskupovi Barnášovi v roku 1949, príhovoru Františka Neupauera (ÚPN) a starostky obce Janky Tomasovej na nej odzneli príspevky od Ivana Chalupeckého zo Spišského dejepisného spolku v Levoči, s názvom „Dr. Štefan Barnáš a intelektuálne prostredie Spišskej Kapituly“, Ľuboslava Hromjáka z Teologického inštitútu TF KU v Spišskom Podhradí: „Štefan Barnáš, rektor spišského seminára“ a rovnako odznel aj príspevok Róberta Letza z Pedagogickej fakulty UK v Bratislave s názvom: „Perzekúcie biskupa Štefana Barnáša“.

V záverečnej časti odzneli spomienky Barnášovho synovca Františka Barnáša v príspevku „Môj strýko Štefan Barnáš“, v ktorom citoval náhľady pamätníkov na biskupa, ako napr. Viktora Trstenského, Rudolfa Varhola, spoluväzňov, medzi ktorých patril aj evanjelický biskup Pavel Uhorskai. Odznel aj príhovor Barnášovho spoluväzňa Fridricha Fritza, ktorý bol s biskupom vo väzenskej cele a zakúsil i praktiky prešovských vyšetrovateľov.

Štefan Barnáš pôsobil vo verejnej službe pomocného biskupa spišskej diecézy len niekoľko mesiacov, a preto nie je jeho životná cesta dodnes výrazne známa odbornej i laickej verejnosti, hoci patril k pätici biskupov - obetí komunistickej totality (Buzalka, Gojdič, Hopko, Vojtaššák), z ktorých boli dvaja blahorečení. Jeho biskupské heslo znelo: „...ut inteligam corde“ (aby som chápal srdcom).

Príspevky, ktoré odzneli na konferencii budú vydané v zborníku.

Foto: Pri hrobe biskupa Štefana Barnáša

Pri hrobe biskupa Štefana Barnáša

Foto 1: Konferencia

Konferencia

Foto 2: Konferencia

Konferencia

Foto: Eva Javorská

Vytlačiť