Spomienková slávnosť pri príležitosti 110. výročia od narodenia Mons. ThDr. Štefana Barnáša - pozvánka

Ústav pamäti národa Vás pozýva na spomienkovú slávnosť organizovanú pri príležitosti Roka kňazov a 110. výročia od narodenia Mons. ThDr. Štefana Barnáša, spišského pomocného biskupa. Podujatie sa uskutoční v Slovenskej Vsi v sobotu 30. januára 2010.

Vytlačiť