Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Spomienka na obete politického procesu a členov Bielej légie, ktorí bojovali za vieru a demokraciu

Získavanie informácií o činnosti komunistickej strany, ktoré by pomohli odhaliť skutočné ciele vládnucej KSČ, aj pomoc s útekmi za Železnú oponu - to bola práca takzvanej Bielej légie na prelome 40. a 50. rokov. Hnutie okrem toho pripravovalo rozhlasové vysielanie, ktoré malo informovať o komunistickom terore.

Traja členovia tohto podzemného antikomunistického kresťanského hnutia boli v jednom z veľkých politických procesov odsúdení na trest smrti. Albert Púčik, Anton Tunega a Eduard Tesár boli popravení 20. februára 1951.

Traja odsúdení mladí muži sa usilovali upozorňovať na nebezpečenstvá komunizmu a násilnej boľševizácie a od jesene 1947 sa snažili vytvárať spravodajskú sieť, ktorá by získavala informácie odhaľujúce skutočné zámery komunistov. Albert Púčik, ktorý odišiel do exilu v Rakúsku, sa šesťkrát preplavil cez stráženú rieku Moravu, prenášal informácie a snažil sa pomôcť s budovaním protikomunistického odboja.

Alberta Púčika, Antona Tunegu a Eduarda Tesára zatkla Štátna bezpečnosť začiatkom roku 1949. V tomto politickom procese bolo obžalovaných 62 ľudí, 48 dostali mnohoročné tresty. Prokurátor sa však odvolal a Najvyšší súd tresty sprísnil. Verdiktom pre troch mladých mužov už nebolo doživotie, ale trest smrti. Popravení boli skoro ráno 20. februára 1951, pochovaní na druhý deň na okraji Martinského cintorína v Bratislave.

V deň 66. výročia ich smrti si ich pamiatku na mieste, kde boli pôvodne pochovaní, pripomenula Konfederácia politických väzňov Slovenska, zástupcovia Nadácie Antona Tunegu a Ústavu pamäti národa.

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák pripomenul, že informácie získané touto trojicou nemali veľkú spravodajskú hodnotu, no štátna moc ich zámerne zveličovala, aby sa odsúdení stali pre ďalších mladých ľudí odstrašujúcim príkladom. "Rímsky historik napísal: Krv mučeníkov sa stala semenom nových kresťanov. Nech svedectvo troch študentov trenčianskeho gymnázia nás nadchýna, aby sme nezabúdali. Lebo ten, kto nepozná svoju minulosť je odsúdený ju opakovať."

Česť pamiatke Alberta Púčika, Antona Tunegu a Eduarda Tesára vzdal predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák, politickí väzni aj predstavitelia Nadácie Antona Tunegu.

Pietnej spomienky sa zúčastnil aj Milan Tunega, brat odsúdeného Antona Tunegu.

Foto: Andrea Púčiková, ÚPN

Vytlačiť