Spomienka na Sviečkovú manifestáciu s ocenením pre kardinála Korca

Spomienkovými aktivitami na Sviečkovú manifestáciu, ako jeden z najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu, ktoré pripravilo Fórum kresťanských inštitúcií aj v spolupráci s Ústavom pamäti národa, Nadáciou Antona Tunegu a Nadáciou Konrad Adenauer Stiftung si 25. marca 2014 organizátori a verejnosť pripomenuli 26. výročie jej konania v Bratislave. Aktivity odštartovali otvorením Knižnice nenápadných hrdinov v Múzeu zločinov a obetí komunizmu. V historickej budove Národnej rady SR sa popoludní uskutočnilo slávnostné kolokvium, na ktorom so svojimi príhovormi vystúpili podpredseda NR SR Ján Figeľ, predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák a jeden z organizátorov Sviečkovej manifestácie František Mikloško. Mukačevský eparcha Mons. Milan Šášik sa účastníkom prihovoril s prednáškou na tému „Ľudské práva a cirkev na Ukrajine“. Historické fakty o Sviečkovej manifestácii priblížil historik Peter Jašek z ÚPN. Riaditeľ Múzea zločinov a obetí komunizmu František Neupauer adresoval prítomným prednášku na tému „Ľudské práva v kontexte Sviečkovej manifestácie“. V závere kolokvia bola uvedená kniha amerického arcibiskupa Ch.J. Chaputa „Dajte cisárovi, čo je cisárovo“.

Koncertom Stanleyho a Kapucínov na Hviezdoslavovom námestí pokračoval program pre verejnosť, ktorý vyústil do spomienkového zhromaždenia. Počas neho po príhovoroch hostí predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák odovzdal Cenu ÚPN, ktorú udelil emeritnému nitrianskemu biskupovi Jánovi Chryzostomovi Korcovi za jeho mimoriadne zásluhy o zachovanie pamäti národa v období neslobody i v súčasnosti. Ako povedal: „Nesmierne ma teší, že Cenu ÚPN môžem udeliť otcovi kardinálovi, ako predstaviteľovi tajnej cirkvi a katolíckeho disentu, ktorého ovocím pôsobenia bola aj Sviečková manifestácia. Nesmierne ma teší, že túto cenu si otec kardinál prevezme ako osobnosť a morálna autorita nášho národa, ktorá takmer štyri desiatky rokov musela znášať príkoria zlovôľu predstaviteľov komunistického režimu. Otec kardinál svojim príkladom dokázal, že aj v neslobode sa dá žiť slobodne a v pravde, bez strachu z tých, ktorí mali moc, ale pravdu nemali“. Cenu v mene kardinála Korca prevzal generálny vikár Žilinskej diecézy Mons. Ladislav Stromček a laudácio predniesol Mons. Marián Gavenda. Program pokračoval sviečkovým pochodom po námestí, sv. omšou celebrovanou mukačevským gréckokatolíckym eparchom vladykom Milanom Šášikom v Katedrále sv. Martina, Mariánskym večeradlom na Hviezdoslavovom námestí, a ukončila ho vernisáž výstavy Ústavu pamäti národa v Dome Quo vadis. Spomienka na Sviečkovú manifestáciu bola príležitosťou k uvedomeniu si jej významu pre náš dnešný život v slobode, aby sa už Bratislavský veľký piatok nikdy nemusel opakovať.

Vytlačiť