Spomienka na príslušníkov PTP vo Svatej Dobrotivej

Niekdajší politickí väzni si pripomenuli príslušníkov pomocných technických práporov vo Svatej Dobrotivej v Česku. Zúčastnili sa na pietnom akte pri pomníku, ktorý pripomína vojakov zaradených do 52. pomocného technického práporu. Ústav pamäti národa na zastupoval Peter Chromý.

Súčasťou dvojdňového stretnutia, ktoré na 12. a 13. septembra 2018 pripravila Konfederácia politických väzňov Slovenska, boli aj návštevy expozícií venovaných pomocným technickým práporom na zámku v Brandýse nad Labem a v Múzeu Středních Brd v Strašiciach, v budove bývalých kasární. Politickí väzni navštívili aj Kostol svätého Vavrinca, do ktorého "pétepáci" chodievali, a Kostol svätej Benigny, ktorý je súčasťou augustiniánskeho kláštora v Svatej Dobrotivej. Kláštor bol počas Akcie K v apríli 1950 násilne zrušený a o niekoľko mesiacov neskôr bol vo Svatej Dobrotivej zriadený 52. pomocný technický prápor.

PTP alebo pomocné technické prápory vznikli na jeseň roku 1950 s cieľom izolovať a ideologicky prevychovať politicky nespoľahlivých a režimu inak nepohodlných vojakov základnej služby, vojakov v zálohe a niekedy aj osoby z rôznych dôvodov zbavených brannej povinnosti. Umožňovali obmedzenie osobnej slobody na pomerne dlhý čas bez akýchkoľvek administratívnych či súdnych prieťahov. Čoskoro sa však ukázal najmä ekonomický prínos práporov, keďže pracovné jednotky pracovali na vojenských stavbách a v preferovaných odvetviach hospodárstva, ktoré trpelo nedostatkom pracovných síl. Účastníci pietnej spomienky v Žiline si pripomenuli práve tých, ktorí zahynuli počas nútenej práce v baniach a na stavbách či po úrazoch. Odhaduje sa, že do týchto pracovných jednotiek bolo v Československu zaradených takmer 60-tisíc vojakov. Z nich takmer 25-tisíc malo klasifikáciu "E", teda režim ich považoval za politicky nespoľahlivých. Poslední sa do civilu vrátili v júli 1954.

Členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska vo Svatej Dobrotivej. Foto: KPVS

Členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska vo Svatej Dobrotivej. Foto: KPVS

Vytlačiť