Spomienka na obete komunizmu v Národnej rade SR

V piatok 3. marca 2023 sa pri pamätnej tabuli účastníkom protikomunistického odboja vo vestibule Národnej rady Slovenskej republiky uskutočnila pietna spomienka na obete komunizmu pri príležitosti výročia komunistického prevratu vo februári 1948. Vence a kvety k pamätníku položili a príhovory predniesli podpredseda národnej rady Gábor Grendel, predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš, generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ivan Eľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko a zástupcovia politických väzňov.

Gábor Grendel vo svojom príhovore upozornil na bezcitnosť osláv výročia komunistického prevratu, ktorými komunisti oslavovali nielen prevzatie moci, ale aj nimi spáchané zločiny. Prečítal tiež časť Vyhlásenia vlády Slovenskej republiky k februárovému prevratu v roku 1948. Jerguš Sivoš pripomenul, že komunistický režim hneď po uchopení moci začal realizovať politické procesy a zriaďovať pracovné tábory, do ktorých boli zaraďovaní ľudia pre svoj sociálny pôvod, slobodné myslenie či vierovyznanie. Vo svojom príhovore tiež poďakoval veteránom protikomunistického odboja, ktorí svojou aktívnou činnosťou prispeli k pádu komunistického režimu a k znovunastoleniu demokracie. Ivan Eľko prečítal Vyhlásenie členských a pozorovateľských cirkví a náboženských spoločností Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike k 75. výročiu nástupu komunizmu k moci v Československu. Podľa Jozefa Haľka bol komunizmus pseudonáboženstvom, ktoré chcelo budovať Raj na Zemi, ale aj hnedá aj červená totalita dokázali, že vždy, keď človek chcel budovať Raj na Zemi a človek sa chcel stať Bohom, z Raja sa stalo peklo a z lásky prenasledovanie a nenávisť. Svoje spomienky na komunistický režim prítomným priblížili bývalí politickí väzni Branislav Tvarožek a Ladislav Lampert.

Videozáznam z pietnej spomienky je dostupný na platforme YouTube.

Podpredseda Národnej rady SR Gábor Grendel

Podpredseda Národnej rady SR Gábor Grendel

Predseda Správnej rady ÚPN Jerguš Sivoš

Predseda Správnej rady ÚPN Jerguš Sivoš

Generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ivan Eľko

Generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ivan Eľko

Pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko

Pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko

Bývalí politickí väzni Branislav Tvarožek a Ladislav Lampert

Bývalí politickí väzni Branislav Tvarožek a Ladislav Lampert

Pamätná tabuľa účastníkom protikomunistického odboja vo vestibule Národnej rady SR

Pamätná tabuľa účastníkom protikomunistického odboja vo vestibule Národnej rady SR

Foto: M. Miklovič, ÚPN

Vytlačiť