Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Spomienka na obete komunistického režimu

Úrad splnomocnenca Vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia zorganizoval 23. júna 2022 pri pamätníku Sviečkovej manifestácie na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave spomienku na obete komunistického režimu.

Splnomocnenkyňa Anna Záborská vo svojom príhovore upozornila na pretrvávajúcu potrebu ochraňovať slobodu vierovyznania a presvedčenia. Pripomenula tiež, že nedemokratické režimy prenasledovali medzi prvými veriacich ľudí.

Generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ivan Eľko pripomenul prenasledovanie evanjelických duchovných počas komunistického režimu, ako aj prítomnosť evanjelikov na Sviečkovej manifestácii.

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš priblížil osudy dvoch obetí komunistického režimu. Blahoslavenú sestru Zdenku Cecíliu Schelingovú komunistický režim utýral za to, že pomohla pri úteku z nemocnice kňazovi a trom bohoslovcom. Valéria Matulayová sa voči režimu „previnila" verejným prehlásením, že jej deti neboli prijaté na vysokú školu kvôli zlému kádrovému profilu, hoci mali dovtedy výborné študijné výsledky. Obe ženy zomreli predčasne na následky krutého zaobchádzania s nimi vo vyšetrovacej väzbe.

Predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Sandtner upozornil na potrebu pripomínania si všetkých, aj menej známych a neznámych obetí komunistického režimu. Vo svojom príhovore tiež ocenil zaznamenávanie spomienok bývalých politických väzňov.

Po príhovoroch nasledovalo krátke hudobné pásmo s čítaním obhajoby Silvestra Krčméryho na súde v Trenčíne 24. júna 1954 so známym výrokom „Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu". Podujatie bolo ukončené položením vencov a kytíc k pamätníku Sviečkovej manifestácie.

V blízkosti pamätníka je prvý krát v exteriéri inštalovaná výstava o Sviečkovej manifestácii, ktorú pripravil Ústav pamäti národa.

Anna Záborská, splnomocnenkyňa Vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia

Anna Záborská, splnomocnenkyňa Vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia

Ivan Eľko, generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

Ivan Eľko, generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

Jerguš Sivoš, predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa, v pozadí je inštalovaná výstava o Sviečkovej manifestácii

Jerguš Sivoš, predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa, v pozadí je inštalovaná výstava o Sviečkovej manifestácii

Zúčastnení na podujatí počas čítania z obhajoby Silvestra Krčméryho

Zúčastnení na podujatí počas čítania z obhajoby Silvestra Krčméryho

Jerguš Sivoš v mene Ústavu pamäti národa položil veniec k pamätníku Sviečkovej manifestácie

Jerguš Sivoš v mene Ústavu pamäti národa položil veniec k pamätníku Sviečkovej manifestácie

Foto: Michal Miklovič, ÚPN

Vytlačiť