Logo

Spomienka na obete komunistického režimu, ktoré trpeli v jáchymovských uránových baniach

Pre zatvorené hranice sa v tomto roku delegácia Konfederácie politických väzňov Slovenska a zástupcovia ÚPN nemôžu zúčastniť na podujatí Jáchymovské peklo v Jáchymove v Českej republike. Preto KPVS v spolupráci s Ústavom pamäti národa usporiadala 13. mája neverejnú pietnu spomienku na politických väzňov pri pamätníku Brána slobody v Devíne, ktorou sa na diaľku pripojili k podujatiu v Jáchymove. Spomienka sa konala za dodržania bezpečnostných a hygienických opatrení.

Po položení vencov za ÚPN a KPVS predniesli príhovory bývalý jáchymovský politický väzeň Branislav Tvarožek, bývalý jáchymovský príslušník pomocných technických práporov Jozef Filipovič, predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy, podpredseda KPVS Branislav Borovský a syn politického väzňa a farár vo Farnosti Bratislava – Dlhé Diely Štefan Herényi.

Zo stretnutia urobil štáb ÚPN videozáznam, prostredníctvom ktorého sa rečníci prihovorili k členom Konfederace politických vězňů ČR, ale aj k členom KPVS a k verejnosti s nádejou, že čoskoro bude možné spoločne sa stretnúť pri verejnom spomienkovom podujatí.

Podpredseda KPVS Branislav Borovský pri kladení vencov k pamätníku Brán slobody v Devíne

Podpredseda KPVS Branislav Borovský pri kladení vencov k pamätníku Brán slobody v Devíne

Bývalý jáchymovský politický väzeň Branislav Tvarožek pri príhovore počas spomienky

Bývalý jáchymovský politický väzeň Branislav Tvarožek pri príhovore počas spomienky

Bývalý príslušník pomocných technických práporov Jozef Filipovič pri príhovore počas spomienky

Bývalý príslušník pomocných technických práporov Jozef Filipovič pri príhovore počas spomienky

Syn politického väzňa a farár vo Farnosti Bratislava – Dlhé Diely Štefan Herényi pri príhovore počas spomienky

Syn politického väzňa a farár vo Farnosti Bratislava – Dlhé Diely Štefan Herényi pri príhovore počas spomienky

Predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy pri príhovore počas spomienky

Predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy pri príhovore počas spomienky

Predseda KPVS Peter Sandtner počas spomienky

Predseda KPVS Peter Sandtner počas spomienky

Účastníci neverejnej pietnej spomienky pri pamätníku Brána slobody v Devíne, zľava: Branislav Tvarožek, Jozef Filipovič, Štefan Herényi, Peter Sandtner, Branislav Borovský a Ján Pálffy

Účastníci neverejnej pietnej spomienky pri pamätníku Brána slobody v Devíne, zľava: Branislav Tvarožek, Jozef Filipovič, Štefan Herényi, Peter Sandtner, Branislav Borovský a Ján Pálffy

Foto: Martin Petrík

Vytlačiť