Spomienka na November '89 v Devínskej Novej Vsi

17. novembra 2013 v Deň boja za slobodu a demokraciu a spomienky na udalosti 17. novembra 1989 sa v Devínskej Novej Vsi stretli aktivisti OZ Devínska inak a OZ Výmena bez hraníc, aby si spolu s účastníkmi spomienky a miestnymi obyvateľmi pripomenuli 17. november 2013.
Ústav pamäti národa zastupoval v mene predsedu Správnej rady Ondreja Krajňáka Mgr. Miroslav Daniš. Na základe ponuky Evy Vargovej, predsedníčky OZ Výmena bez hraníc sa prítomným prihovoril myšlienkami, v ktorých označil za dôležité spomínať na udalosti 17. novembra a najmä na obete bývalého režimu, pretože práve im môžeme ďakovať za to, že po 40 rokoch neslobody sa naša krajina mohla pripojiť k demokratickým krajinám v Európe. „Pripomínanie si 17. novembra je dôležité, podľa môjho názoru, najmä preto, aby dnešná mladá generácia, ktorá si nepamätá alebo nezažila obdobie komunizmu, nezabúdala, že demokracia a sloboda v našom štáte tu neboli vždy a nie sú samozrejmosťou.“ povedala účastníkom spomienky Veronika Veslárová, členka OZ Devínska Inak. Aj ďalší z rečníkov konštatovali, že vďaka nežnej revolúcií môžeme vyjadriť slobodne svoj názor, či už v tom, koho si vyberieme vo voľbách alebo ako budeme vychovávať svoje deti, taktiež priniesla nové možnosti študovať, cestovať a tým obohacovať svoj život, ale priniesla nám najmä zodpovednosť za to, ako s týmito možnosťami sami naložíme. Pre Devínsku Novú Ves neznamenal November ´89 iba mediálnu pózu, lebo jej občania pociťovali každodennú blízkosť železnej opony. Dnes preto vedia, čo by nechceli svojou pasivitou znovu stratiť. V Devínskej Novej Vsi priamo na hraničnej čiare mal život počas totality príchuť vojenského tábora. Nielen ostnaté hranice, ale najmä politické názory rozdeľovali jej obyvateľov na väzňov a väzniteľov. Tie drôtené boli zváľané okamžite, s tými názorovými treba bojovať dobrou informovanosťou a propagandou činov nenápadných hrdinov tej doby. ÚPN podporuje spoluprácu s občianskymi združeniami, ktoré mu touto cestou pomáhajú v udržiavaní pamäte národa pre súčasnú a budúce generácie.

Vytlačiť