Spomienka na nespravodlivo väznených v Leopoldove

Nespravodlivo a protiprávne väznených komunistickým režimom si 22.augusta 2020 pripomenuli účastníci pietneho zhromaždenia v Leopoldove.

Spolu so zástupcami štátu, bezpečnostných zložiek, samosprávy, cirkví a organizácií politických väzňov položil veniec k pamätnej tabuli venovanej pamiatke nespravodlivo a protiprávne väznených pri vstupnej bráne leopoldovskej väznice aj poverený riaditeľ Sekcie dokumentácie Ústavu pamäti národa Michal Miklovič. Vo svojom príhovore k prítomným pripomenul nevyhnutnosť vyjadriť nevôľu s komunistickým režimom aj za cenu porušenia vtedajších zákonov a vyzdvihol význam každého, hoc i malého aktu odporu voči nedemokratickým režimom. Prísne tresty komunistického režimu aj za banálne činy priblížil na prípade Adama Repku, ktorý bol za distribúciu dvoch letákov s protikomunistickým obsahom odsúdený za podporu velezrady na päť rokov odňatia slobody.

Spomienky Adama Repku spracoval Ústav pamäti národa v rámci projektu Oral history - Svedkovia z obdobia neslobody a spolu s výpoveďami ďalších pamätníkov sú dostupné na webovej stránke ÚPN: https://www.upn.gov.sk/sk/projekt-oral-history-sve...

Niekdajší politickí väzni a členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska si ľudí prenasledovaných komunistickým režimom pripomenuli aj počas bohoslužby a pietnych spomienok pri Kostole svätého Ignáca z Loyoly a na cintoríne v Leopoldove. Práve na tomto cintoríne boli pochovávaní väzni z leopoldovskej väznice vrátane gréckokatolíckeho biskupa Pavla Petra Gojdiča, ktorého telo bol z anonymného hrobu v roku 1968 exhumované a po páde komunistického režimu bol vyhlásený za blahoslaveného.

Bohoslužba v Kostole svätého Ignáca z Loyoly. V popredí ikona zobrazujúca gréckokatolíckeho biskupa Vasiľa Hopka, ktorý bol komunistickým režimom kruto mučený, nespravodlivo odsúdený a roky väznený


Bohoslužba v Kostole svätého Ignáca z Loyoly za účasti niekdajších politických väzňov a členov Konfederácie politických väzňov Slovenska


Delegácia KPVS počas pietneho aktu kladenia vencov pri múre leopoldovskej väznice


Za Ústav pamäti národa vzdal úctu nespravodlivo väzneným poverený riaditeľ Sekcie dokumentácie ÚPN Michal Miklovič


Pietna spomienka na nespravodlivo väznených pri leopoldovskej väznici


Kríž na cintoríne v Leopoldove pripomínajúci Pavla Petra Gojdiča


Pietna spomienka na cintoríne v Leopoldove


Foto: Martin Petrík

Vytlačiť