Logo

Spomienka na likvidáciu kláštorov v Nitre

Slávnostnou svätou omšou v Kaplnke svätého Andreja Svorada na Zobore v Nitre si 6. mája 2015 členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska pripomenuli udalosti z noci z 3. na 4. mája 1950, kedy komunistický režim v bývalom Československu spustil Akciu Kláštory 2. Tá bola druhou etapou násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov.

Na spomienke sa popi pamätníkoch udalostí spred niekoľkých desaťročí zúčastnil aj predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák. Vo svojom príhovore vyzdvihol pokoru rehoľníkov, s akou prijali úder komunistického režimu a ako aj príklad v trpezlivom znášaní príkorí, ktoré po barbarskej noci nasledovali. Podľa údajov Konferencie biskupov Slovenska bolo Akciou K z 13. apríla a Akciou K2 z 3. a 4 mája 1950 postihnutých celkovo 1180 rehoľníkov z 15 reholí, ktorí žili v 76 kláštoroch. Členovia reholí boli postupne sústredení do kláštorov v Močenku, Hronskom Beňadiku, Podolínci, Kostolnej a v Báči. Režim v týchto sústreďovacích kláštoroch sa riadil podľa pravidiel blízkych väzniciam. Komunikácia s vonkajším svetom bola úplne vylúčená, alebo sa obmedzovala na minimum. Vo svojom príhovore povedal: Rehole na Slovensku majú mimoriadnu zásluhu v tom, že za celých štyridsať rokov sa komunistom nepodarilo totálne ovládnuť cirkev a vykoreniť vieru našich rodičov.

A preto mi dovoľte, aby som v mene ÚPN vyjadril všetkým internovaným kňazom a rehoľníkom, neskôr príslušníkom Pomocných technických práporov či väzňom pre vieru uznanie za ich statočnosť, svedectvo viery a obetavosť pre hmotné aj duchovné dobrá nášho národa.

Po Akcii K zameranej na mužské kláštory sa komunistický režim sústredil aj na ženské rehole, ktoré boli likvidované 29. augusta v rámci Akcie R. Celkovo bolo v dňoch 28. až 31. augusta 1950 sústredených 1962 rehoľníčok a obsadených 137 objektov. Rehoľníčky boli presunuté do 16 sústreďovacích kláštorov. Ďalších viac ako 1600 sestier však ostalo pracovať v nemocniciach, pretože režim za ne nemohol nájsť adekvátnu náhradu.

Predseda správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák v rozhovore o "Barbarskej noci" pre Nitriansku televíziu.

Predseda správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák v rozhovore o "Barbarskej noci" pre Nitriansku televíziu.

Slávnostnú sv. omšu koncelebrujú bývalí bohoslovci spoločnosti Božieho slova, pamätníci spomienok na barbarskú noc.

Slávnostnú sv. omšu koncelebrujú bývalí bohoslovci spoločnosti Božieho slova, pamätníci spomienok na barbarskú noc.

Kaplnka svätého Andreja Svorada na Zobore v Nitre počas sv. omše.

Kaplnka svätého Andreja Svorada na Zobore v Nitre počas sv. omše.

Podpredseda KPVS Peter Sandtner v príhovore účastníkom stretnutia.

Podpredseda KPVS Peter Sandtner v príhovore účastníkom stretnutia.

Účastníci spomienkového stretnutia v nemocničnej jedálni.

Účastníci spomienkového stretnutia v nemocničnej jedálni.

Predseda správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák ďakuje spoločnosti Božieho slova, rehoľníkom a priamym účastníkom barbarskej noci za ich statočnosť a svedectvo viery.

Predseda správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák ďakuje spoločnosti Božieho slova, rehoľníkom a priamym účastníkom barbarskej noci za ich statočnosť a svedectvo viery.

Foto: Marian Turza, ÚPN

Vytlačiť