Logo

Spomienka na Barbarskú noc

Pred 70 rokmi, v noci z 13. na 14. apríla 1950, spustil komunistický režim v bývalom Československu pod krycím názvom Akcia K (kláštory) násilnú likvidáciu mužských reholí. Tieto udalosti sa do histórie neskôr zapísali ako Barbarská noc. Napriek súčasným obmedzeným možnostiam, ktoré sa však nijako nedajú porovnať s obmedzovaním slobody za komunistickej totality, si Ústav pamäti národa uctil obete tohto prenasledovania aspoň tichou spomienkou.

Položením kytice kvetov sme si pripomenuli bezprávne násilie páchané na takmer 700 rehoľníkoch, ktorí boli počas Akcie K centralizovaní v Kláštore redemptoristov v Podolínci. Tento kláštor sa tak stal jedným z najväčších internačných kláštorov, v ktorom boli rehoľníci väznení až do decembra 1951. Menej známou je skutočnosť, že kláštor poslúžil komunistickej moci ešte raz, a to počas Akcie R 56, keď tu bolo od augusta 1956 internovaných približne 330 rehoľných sestier. Posledné z nich odišli z Podolínca v decembri 1961.

Pri príležitosti výročia Barbarskej noci sa každoročne konajú pietne spomienky aj pri Pamätníku mučených a umučených v rokoch totality umiestnenom na hlavnom popradskom cintoríne v Poprade – Veľkej.

Tentokrát bez pietnych prejavov a bez účasti verejnosti sme aj tu položili kyticu a venovali tichú spomienku všetkým obetiam totality.

Pamätník internovaným rehoľníkom na nádvorí Kláštora redemptoristov v Podolínci

Pamätník internovaným rehoľníkom na nádvorí Kláštora redemptoristov v Podolínci

Priečelie Kláštora redemptoristov v Podolínci

Priečelie Kláštora redemptoristov v Podolínci

Pamätník internovaným rehoľníkom na nádvorí Kláštora redemptoristov v Podolínci

Pamätník internovaným rehoľníkom na nádvorí Kláštora redemptoristov v Podolínci

Pamätná tabuľa,ktorá pripomína internáciu rehoľníkov a vzburu veriacich

Pamätná tabuľa,ktorá pripomína internáciu rehoľníkov a vzburu veriacich

Pamätník pripomínajúci pamiatku mučených a umučených na popradskom cintoríne

Pamätník pripomínajúci pamiatku mučených a umučených na popradskom cintoríne

Foto: Ján Endrődi, ÚPN

Vytlačiť