Spomienka na Antona Neuwirtha

V Ivanke pri Dunaji sa 21. septembra 2014 uskutočnila spomienková slávnosť pri príležitosti 10. výročia úmrtia lekára, politického väzňa a poslanca parlamentu Antona Neuwirtha. Popri najbližšej rodine vedenej dcérou a poslankyňou Európskeho parlamentu Annou Záborskou sa na nej zúčastnili aj podpredseda NRSR Ján Figeľ, bývalý disident Ján Čarnogurský, predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Anton Srholec, spisovateľ Rudolf Dobiáš a ďalší významní hostia.

Súčasťou programu bola aj sv. Omša celebrovaná Jánom Ďačokom SJ. V sídle Kolégia Antona Neuwirtha postupne zazneli príhovory hostí, medziiným aj predsedu ÚPN Ondreja Krajňáka. V príhovore priblížil jeho osobnosť z pohľadu človeka, ktorý zažil na vlastnej koži útrapy oboch totalitných režimov. Ako povedal v závere: „Napriek bolestnej skúsenosti najmä z obdobia komunistického režimu bol presvedčený, že len v odpustení, zmierení a láske je budúcnosť. Z drsnej väzenskej skúsenosti vyrástla táto jeho filozofia, ktorá z neho robí významnú postavu slovenského katolíckeho mysliteľa 20. storočia. Jednu z tých mnohých osobností, na ktoré my Slováci sme právom hrdí.“ Slávnosť spestrili hudobné vystúpenia v podaní študentov Kolégia, či čítanie z novoobjaveného Neuwirtovho denníka. Kultúrno-spomienkovú slávnosť organizovalo Kolégium Antona Neuwirtha v spolupráci so Spoločenstvom Ladislava Hanusa, organizáciou Fórum života, Konfederáciou politických väzňov Slovenska a Združením kresťanských seniorov Slovenska.

Anton Neuwirth bol výnimočným slovenským intelektuálom, diplomatom, lekárom a politikom. Mladý Neuwirth, ktorého otec bol Žid, bol svedkom deportácií časti svojej rodiny do nacistických táborov. Ako zrelý muž a otec štyroch detí bol sám deportovaný do komunistického väzenia, kde strávil šesť rokov. Komunistický režim mal mnoho dôvodov sa ho obávať. Bol vynikajúcim lekárom a verným kresťanom zaangažovaným počas svojho univerzitného štúdia do intelektuálnych kruhov. Po páde komunizmu stál pri zrode Kresťanskodemokratického hnutia na Slovensku, kandidoval za prezidenta Slovenskej republiky a stal sa prvým slovenským veľvyslancom pri Svätej Stolici.


Predseda SpR ÚPN Ondrej Krajňák počas príhovoru v Ivanke pri Dunaji (foto: Kolégium Antona Neuwirtha).

Vytlačiť