Logo

Spomienka na 70. výročie ukončenia II. sv. vojny v obci roka Hrušov

Predseda správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák sa 9. mája 2015 v obci Hrušov zúčastnil na spomienkovej slávnosti venovanej 70. výročiu ukončenia II. sv. vojny. Malebná obec Hrušov preslávená folklórnym festivalom „Hontianska paráda" získala v roku 2003 titul Dedina roka.

Ondrej Krajňák vo svojom príhovore pred pamätníkom poďakoval starostovi obce Ing. Pavlovi Bendíkovi za pozvanie a zároveň vyzdvihol jeho snahu o zachovanie tradícii, duchovných hodnôt a kultúrneho dedičstva obce. Do protifašistického odboja sa z obce Hrušov zapojilo 105 mužov. V tejto súvislosti predseda Správnej rady ÚPN vyzdvihol hrdinský čin miestneho farára Štefana Mikuška, ktorý vďaka znalosti nemeckého jazyka a diplomatických schopností zachránil pred vyvraždením všetkých mužov, ktorí už boli nastúpení pred nemeckou popravčou čatou. Ako povedal: „II. svetová vojna priniesla viac ako 70 miliónov obetí. Je zarážajúce, že až dve tretiny z toho neboli vojaci, ale civilisti. Keď som sa pripravoval na toto stretnutie, cez internet som natrafil na fotografiu usmrtenej rodiny tesne po leteckom bombardovaní. Vedľa seba ležali nehybne telá otca, matky a troch malých detí. Dnes už nikto nepochybuje o tom, že zomreli zbytočne. Aj vo vašej obci život a smrť vašich otcov a starých otcov závisel iba od jediného človeka. Mali ste šťastie, lebo Štefan Mikuška našiel v sebe odvahu postaviť sa pred nemeckých dôstojníkov. Je pre mňa povzbudením, že na tento hrdinsky skutok nezabúdate. Lebo ten, ktorý nepozná svoju minulosť, je odsúdený ju zopakovať."

Predseda Správnej rady ÚPN spomenul aj mladého ruského vojaka Nikolaja Nikolajeviča Baškirova, ktorý zahynul pri Hrušove. V roku 1973 jeho rodičom obec slávnostne udelila čestné občianstvo. Piestnu spomienku si okrem samotných obyvateľov uctili aj miestni folkloristi, ľudová hudobná skupina Bukovina, mladí hrušovskí heligónkári a mužská a ženská folklórna skupina z Hrušova. Čestnú stráž pri pamätníku tvorili členovia miestneho Dobrovoľného hasičského zboru.

Predseda správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák počas slávnostného príhovoru.

Predseda správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák počas slávnostného príhovoru.

Pamätná tabuľa venovaná kňazovi Štefanovi Mikušovi, ktorý v čase II. svetovej vojny v obci Hrušov zachránil mužov pred istou smrťou.

Pamätná tabuľa venovaná kňazovi Štefanovi Mikuškovi, ktorý v čase II. svetovej vojny v obci Hrušov zachránil mužov pred istou smrťou.

Dychová hudba na čele sprievodu k pamätníku.

Dychová hudba na čele sprievodu k pamätníku.

Starosta obce Ing. Pavel Bendík (druhý zprava) pred zahájením pietnej spomienky.

Starosta obce Ing. Pavel Bendík (druhý zprava) pred zahájením pietnej spomienky.

Pohľad na účastníkov pietnej spomienky.

Pohľad na účastníkov pietnej spomienky.

Miestni mladí heligónkári počas kultúrneho vystúpenia.

Miestni mladí heligónkári počas kultúrneho vystúpenia.

Miestna mládež so zástavami počas pietnej spomienky.

Miestna mládež so zástavami počas pietnej spomienky.

Foto: Marian Turza, ÚPN

Vytlačiť