Logo

Spomienka na 65. výročie likvidácie gréckokatolíckej cirkvi v Prešove

Spomienkam na likvidáciu gréckokatolíckej cirkvi v časoch bývalého Československa, ale aj na jej neskoršie obnovenie bolo 25. apríla 2015 venované podujatie v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Zúčastnil sa na ňom aj predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák. Počas programu zazneli spomienky pamätníkov, predstaviteľov cirkvi, či pohľad historika na obdobie spred 65 rokov, kedy takzvaným Prešovským soborom vyvrcholila likvidácia gréckokatolíckej cirkvi na území Československa.

Súčasťou programu bol scénický tanec, spev bohoslovcov, ale aj premiéra dokumentárneho filmu Pascha od autorky rehoľnej sestry Ivy Kušíkovej, ktorá približuje spomienky pamätníkov na udalosti z 50. rokov minulého storočia, ale aj obdobie od opätovného obnovenia cirkvi v roku 1968 až po súčasnosť. Prítomným účastníkom spomienkového podujatia sa prihovorili prešovský gréckokatolícky arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak, primátorka mesta Prešov pani Andrea Turčanová a predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák. Ten vo svojom príhovore vyjadril úctu a uznanie známym aj neznámym mučeníkom, statočným kňazom a nezlomným laikom, ktorí aj napriek vyhrážkam a utrpeniu sa nezriekli svojej viery. Povedal: "Nástupom komunistov k moci sa Cirkev stala úhlavným nepriateľom štátu. Preto totálne ovládnutie Cirkvi sa malo uskutočniť postupnými krokmi. Najskôr odtrhnutím Cirkvi od Vatikánu, likvidáciou reholí, internáciou nepohodlných kňazov a laikov a následne infiltrovaním moci do vnútorných štruktúr Cirkvi. Najbrutálnejšie sa to prejavilo práve likvidáciou Gréckokatolíckej Cirkvi prostredníctvom Akcie P, ako ju poznáme zo zachovaných dokumentov ŠtB".

Na podujatí v Prešove sa zúčastnilo veľké množstvo rehoľníkov, cirkevných a štátnych predstaviteľov, no najmä gréckokatolíckych veriacich. Stalo sa dôstojnou spomienkou na tých, ktorí svojim utrpením a životom prispeli k zachovaniu večných hodnôt a náboženskej slobody. Bolo jednou z významných akcií aktuálneho Roka zasväteného života, ktorý vyhlásil pápež František.

Ilustračný záber na spomienku výročia likvidácie gréckokatolíckej cirkvi v Prešove.

Ilustračný záber na spomienku výročia likvidácie gréckokatolíckej cirkvi v Prešove.

Vytlačiť