Spomienka na 23. august, Európsky deň spomienky na obete totalitných režimov

Je príjemné augustové popoludnie. Starší pán, pozorujúc v parku zabávanie sa svojho pravnuka, spomína na leto roku 1939... Tak sa začína 30-sekundový vzdelávací film, pripravený Európskou sieťou Pamäť a Solidarita pri príležitosti Európskeho dňa spomienky na obete totalitných režimov. Spot má premiéru 23. augusta, teda na výročie podpísania paktu Ribbentrop-Molotov.

23. augusta v roku 1939 ministri zahraničných vecí Tretej ríše i Sovietskeho zväzu, Joachim von Ribbentrop a Vjačeslav Molotov, podpísali v Moskve dohodu o neútočení, všeobecne známu ako pakt Ribbentrop-Molotov alebo Hitler-Stalin. Najdôležitejšou časťou dohody bol dodatočný, tajný protokol, ktorý stanovil rozdelenie strednej a východnej Európy na nemeckú a sovietsku sféru vplyvu. Tieto dojednania nakoniec viedli k vypuknutiu druhej svetovej vojny a predznamenali totalitné násilie, masové deportácie a vraždy, vykonávané v mene nacizmu a komunizmu.

So zámerom priblížiť a vysvetliť širšej verejnosti význam týchto udalostí, Európska sieť Pamäť a Solidarita pripravila vzdelávací spot v šiestich jazykových verziách. Prvý raz si ho môžete pozrieť práve dnes, 23. augusta na stránke Siete: www.enrs.eu.

Prezentácia spotu je plánovaná aj počas medzinárodnej konferencie The Heritage in 21st Century Europe of the Crimes of the Crimes Committed by Communist Regimes v Talline. Konferencia je súčasťou každoročného stretnutia ministrov spravodlivosti štátov strednej a východnej Európy pri príležitosti 23. augusta.

Sieť taktiež vyzýva pripnúť si 23. augusta odznak s čiernou stužkou – symbol tohto dňa. "Chceli by sme, aby sa toto gesto stalo výrazom spomienky na milióny obetí totalitných režimov; väzňov koncentračných a vyhladzovacích táborov, sovietskych gulagov a stalinských väzení," vysvetľuje Rafał Rogułski, riaditeľ Siete.

Každý, kto by chcel získať spomínaný odznak, môže si ho objednať na e-mailovej adrese: office@enrs.eu. Elektronická verzia je sprístupnená na internetovej stránke: www.enrs.eu/august-23-join-us (stránka je v anglickom jazyku). Organizátori vyzývajú pripojiť sa k dlhodobej kampani, ktorá si za cieľ kladie upevnenie vedomia Európanov o 23. auguste ako o symbole spomienky na obete totalitných režimov v 20. storočí.

Ústav pamäti národa sa pripája k tejto aktivite, pretože je nutné spomínať na obete všetkých totalitných režimov. "Na omyle je každý, kto si myslí, že ak bude bojovať proti komunizmu, pokojne môže ospravedlňovať fašizmus, alebo naopak. V jednom aj v druhom prípade sa jedná o obhajobu jedného zo zločineckých režimov či podporu jednej z totalít," povedal predseda Správnej ÚPN Ondrej Krajňák.

Európska sieť Pamäť a Solidarita je medzinárodným predsavzatím, ktoré si za svoj cieľ stanovilo výskum, dokumentovanie a rozširovanie vedomostí k tematike dejín Európy v 20. storočí a spôsobov jej pripomínania s osobitným prihliadnutím na obdobie diktatúr, vojen i spoločenského odporu voči neslobode. Členmi Siete sú Nemecko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. Štatút pozorovateľa majú Rakúsko, Lotyšsko, Česko a Albánsko. Viac na: www.enrs.eu

Vytlačiť