Spolupráca s RTVS

Rozhlas a televízia Slovenska v spolupráci s Ústavom pamäti národa už tretí rok pripravuje rozhlasový cyklus s názvom Po stopách pamäti. Poslucháči majú v tejto relácii možnosť vypočuť si jedinečné príbehy statočných ľudí perzekvovaných v období neslobody, ktoré sa odohrávali na pozadí dramatických dejinných udalostí v Československu.

Okrem klasického vedeckého výskumu tzv. veľkých dejín spracovávaním predovšetkým písomných prameňov tak Ústav pamäti národa predstavuje ďalšiu zo svojich činností, ktorou je bádanie metódou oral history. Dokumentovanie príbehov žijúcich pamätníkov, zaznamenávanie ich svedectiev a ďalšie spracovanie nahrávok so zámerom zverejniť ich pre širokú verejnosť prinášajú osobnejší pohľad na tzv. malé dejiny. Tento prístup má tiež perspektívu prepájať historické poznatky akademického sveta s prameňom subjektívnej pamäti.

Relácia Po stopách pamäti je vysielaná raz za mesiac v sobotu o 17:00. Po odvysielaní je dostupná v archíve RTVS, najnovší diel nájdete na https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11455. Viac informácií nájdu záujemcovia aj na Facebooku: https://www.facebook.com/Po-stop%C3%A1ch-pam%C3%A4ti-102655198100392/?__tn__=HHH-R

Autorsky bola relácia dva roky pripravovaná v dramaturgii Pavla Smolíka, v súčasnosti ju pútavým spôsobom tvoria Soňa Gyarfašová a Pavol Prelovský. Autori vychádzajú ako z rozhlasového archívu, tak aj z audiovizuálneho archívu Ústavu pamäti národa.

Vytlačiť