Sound in the silence

Odpor zoči-voči vojne a genocíde bude témou štvrtej edície Sound in the Silence – medzinárodného projektu na pomedzí histórie, umenia a vzdelávania. Tak ako každý rok, aj teraz sa mládež z rôznych krajín stretne v jednom z miest v Európe, ktoré poznačili samotné dejiny 20. storočia. Skupina žiakov z Nemecka, Poľska, Slovenska a Maďarska navštívi Osvienčim a Žilinu, kde sa budú stretávať a vyrovnávať s pamäťou na udalosti druhej svetovej vojny a holokaustu. Tohtoročná edícia projektu, organizovaného Európskou sieťou Pamäť a Solidarita v spolupráci so združením MOTTE z Hamburgu, sa začne 30. septembra a potrvá do 6. októbra.

Myšlienkou projektu je mnohovrstevné vzdelávanie v oblasti histórie, realizované tak na samotných miestach pamäti, ako aj počas umeleckých workshopov a taktiež integrácia a výmena skúseností medzi rovesníkmi z rôznych krajín. V rámci tohtoročnej edície strávi mládež tri dni v Osvienčime, kde sa zúčastní na workshopoch v areáli bývalého nemeckého koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Témou bude predovšetkým hnutie odporu a osudy ľudí, ktorým sa podarilo utiecť z tábora, okrem iného Augusta Kowalczyka, Witolda Pileckého, Rudolfa Vrbu a Alfreda Wetzlera. Na štvrtý deň projektu sa účastníci vyberú do slovenských hôr, aby tu mohli pod dohľadom učiteľov a koordinátorov pripraviť umelecký projekt, ktorý sa bude opierať o úvahy a emócie zviazané s dejinami a príbehmi, s ktorými sa oboznámili v Auschwitzi. Na predstavenie tohto projektu preto pozývame verejnosť 6. októbra do centra kultúry Stanica Žilina-Zárečie na Slovensku.

Prvá edícia Sound in the Silence sa uskutočnila na pôde bývalého koncentračného tábora Neuengamme, druhá v Bornym Sulinowe, tretia v Gdansku a okolí. Podrobné informácie k téme myšlienky projektu, predchádzajúcich edícií a organizátorov sú dostupné na strane: www.soundinthesilence.enrs.eu

Počas tohtoročnej edície projektu bude tiež natočený dokumentárny film, ktorého premiéra sa uskutoční v novembri v Bratislave v rámci tohtoročného Festivalu slobody (http://www.festivalslobody.sk/), kde sú prezentované dokumentárne a hrané filmy týkajúce sa histórie Európy v 20. storočí.

Vytlačiť