Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 II. Osobnosti známe - neznáme

Obrázok obálky

Zborník Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989 II. je voľným pokračovaním edície konferenčných zborníkov z podujatí organizovaných Katedrou histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej partnermi. Druhý ročník, na ktorom sa s banskobystrickou Katedrou histórie spolupodieľal Ústav pamäti národa, Múzeum Slovenského národného povstania a Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, zacielil svoju pozornosť na tému Osobnosti známe – neznáme. Snahou autorov súboru publikovaných štúdií je zmapovať zástoj vybraných osobností v kontexte obdobia neslobody. Čitateľ sa dozvie o viac či menej známych stránkach pôsobenia osobností ako Štefan Polakovič, Milo Urban, János Esterházy, Vojtech Tvrdý, Józef Kuraś-Ogień, Andrej Marsina, Vasil Biľak, Gustáv Husák a mnohých ďalších. Špeciálnu časť publikácie tvorí záznam z panelovej diskusie historikov Karola Fremala, Stanislava Mičeva, Martina Lacka a Martina Pekára o hodnotení osobností v historiografickej perspektíve posledných desaťročí.

Cena: 6.32 €

Vytlačiť