Slovensko medzi Salzburgom a povstaním (1940 - 1944)

Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov VIII.

Ústav pamäti národa
v spolupráci s Trnavskou univerzitou organizuje v dňoch 20. – 22.4.2009 ôsme pokračovanie série konferencií „Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov“.Témou medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutoční na pôde Trnavskej univerzity v Trnave, bude obdobie od salzburských rokovaní v lete 1940 po vypuknutie Povstania koncom augusta 1944. Jej cieľom je prezentácia najnovších poznatkov z výskumu vymedzeného obdobia v rámci širokého spektra otázok – od politiky, cez ekonomiku, sociálnu problematiku, až po mocensko-represívny aparát štátu a armádu.

Predbežné prihlášky akceptujeme do 31. 12. 2008 elektronickou formou na mailovej adrese

sokolovic@upn.gov.sk, alebo ich môžete zaslať poštou na adresu

PhDr. Peter Sokolovič, Ústav pamäti národa, Nám. SNP 28, P. O. BOX 239,

810 00 Bratislava 1

Vytlačiť