Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov IX - pozvánka

Ústav pamäti národa spolu s Obvodným úradom v Považskej Bystrici a Fakultou sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Vás pozývajú na vedeckú konferenciu pod záštitou ministra obrany SR Ing. Jaroslava Bašku

Život v Slovenskej republike
Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov IX
,

ktorá sa uskutoční 13. – 15. apríla 2010 v aule Obvodného úradu v Považskej Bystrici.

Téma konferencie je venovaná najrôznejším prejavom každodenného života v rokoch 1938 – 1945. Ústav pamäti národa podujatie organizuje ako priame pokračovanie predošlých ročníkov, ktoré sa konali v rokoch 2002 – 2009 na pôde katedier histórie a vedeckých inštitúcií v Trnave, Banskej Bystrici, Prešove a Bratislave so zámerom vytvoriť priestor predovšetkým zástupcom mladšej generácie historikov na prezentovanie najnovších výsledkov výskumu a odbornú diskusiu.

Vytlačiť