Logo

Slávnostné otvorenie Festivalu slobody 2022 a udelenie Cien Ústavu pamäti národa

Vo štvrtok 3. novembra 2022 bol slávnostne otvorený XII. ročník Festivalu slobody. V úvodnom prejave predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš predstavil vývoj Festivalu slobody od trojdňovej filmovej prehliadky v roku 2010 po dvojtýždenný multižánrový festival v roku 2022. Podľa J. Sivoša Festival slobody „ukazuje pravú tvár nedemokratických režimov – perzekúciu občanov s „nesprávnym“ politickým názorom, náboženským presvedčením či sociálnym postavením. Tým súčasne poukazuje na potrebu ochrany slobody a demokracie, dodržiavania ľudských práv a pestovania humanizmu.“ J. Sivoš tiež pripomenul nedávne 20. výročie vzniku Ústavu pamäti národa, ktorý sa podľa neho stal „dôležitou súčasťou v pamäťovej politike štátu". Príhovor predniesla aj Joanna Orłoś, zástupkyňa generálneho partnera festivalu – Európskej siete Pamäť a solidarita. Vo svojom príhovore ocenila organizáciu Festivalu slobody, ako aj ďalšie formy spolupráce Európskej siete Pamäť a solidarita s Ústavom pamäti národa. Riaditeľ Festivalu slobody a vedúci oddelenia audiovizuálnej tvorby Ústavu pamäti národa Ján Endrődi predstavil program Festivalu slobody, vrátane jeho tradičných podujatí – filmovej prehliadky, Festivalu slobody pod pyramídou a Víkendu zatvorených hraníc. Program Festivalu slobody 2022 je dostupný na webovej stránke www.festivalslobody.sk a aktuálne informácie na Facebookovej stránke https://www.facebook.com/festivalslobody.

Súčasťou slávnostného otvorenia Festivalu slobody bolo udelenie Cien Ústavu pamäti národa. Laureátom ceny za odpor proti nedemokratickým režimom a boj za obnovu slobody a demokracie sa stal bývalý politický väzeň Branislav Tvarožek. Počas II. svetovej vojny bol vylúčený z gymnázia za zatieranie nacistických hesiel. Zúčastnil sa Slovenského národného povstania, po jeho potlačení skončil v nemeckom zajatí, z ktorého sa mu podarilo ujsť. V roku 1948 pomohol pri ilegálnej emigrácii svojmu bratrancovi Živodarovi, ktorý sa v Nemecku zapojil do protikomunistického odboja. Za túto pomoc bol Branislav Tvarožek odsúdený na 5 rokov odňatia slobody, ktoré strávil v komunistických pracovných táboroch v Jáchymove a v Karvinej. Jeho osud približuje textový a audiovizuálny záznam dostupný na webovej stránke Ústavu pamäti národa: https://www.upn.gov.sk/sk/branislav-tvarozek-1925/. Druhým Laureátom ceny za odpor proti nedemokratickým režimom a boj za obnovu slobody a demokracie sa stal bývalý politický väzeň Jozef Kendra. Za vlastizradu, ktorú mal vykonať šírením protikomunistických letákov a odhováraním spoluobčanov od podpisovania prorežimnej tzv. mierovej iniciatívy, bol odsúdený na peňažný trest 20 tisíc korún, konfiškáciu majetku, 10 rokov odňatia slobody a stratu čestných občianskych práv. Cenu za Jozefa Kendru prevzal Páter Chryzostom Marek Vadrna. Laureátkou ceny za prínos k poznaniu obdobia neslobody a šírenie myšlienok slobody a demokracie sa stala novinárka Soňa Gyarfašová. Vo svojej publicistickej tvorbe sa zameriava na obete perzekúcií v nedemokratických režimoch a v tejto téme je autorkou viacerých televíznych a rozhlasových dokumentárnych cyklov, vrátane aktuálne vysielaného cyklu ŠtB: Prísne tajné, ktorý je dostupný v online archíve RTVS: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11532/1913476.

Slávnostné otvorenie Festivalu slobody 2022 bolo ukončené koncertom Jany Orlickej a Prag jazz tria, od ktorých zazneli piesne s tematikou hodnoty ľudského života, slobody, spravodlivosti a humanity.

Predseda Správnej rady ÚPN Jerguš Sivoš

Predseda Správnej rady ÚPN Jerguš Sivoš

Joanna Orłoś z Európskej siete Pamäť a solidarita

Joanna Orłoś z Európskej siete Pamäť a solidarita

Branislav Tvarožek preberá Cenu Ústavu pamäti národa

Branislav Tvarožek preberá Cenu Ústavu pamäti národa

Branislav Tvarožek pri prejave po prevzatí ceny

Branislav Tvarožek pri prejave po prevzatí ceny

Za Jozefa Kendru Cenu Ústavu pamäti národa prevzal Páter Chryzostom Marek Vadrna

Za Jozefa Kendru Cenu Ústavu pamäti národa prevzal Páter Chryzostom Marek Vadrna

Páter Chryzostom Marek Vadrna pri prejave po prevzatí ceny

Páter Chryzostom Marek Vadrna pri prejave po prevzatí ceny

Soňa Gyarfašová preberá Cenu Ústavu pamäti národa

Soňa Gyarfašová preberá Cenu Ústavu pamäti národa

Soňa Gyarfašová pri prejave po prevzatí ceny

Soňa Gyarfašová pri prejave po prevzatí ceny

Jana Orlická a Prag jazz trio

Jana Orlická a Prag jazz trio

Jana Orlická a Prag jazz trio

Jana Orlická a Prag jazz trio

Publikum slávnostného otvorenia Festivalu slobody 2022

Publikum slávnostného otvorenia Festivalu slobody 2022

Foto: Ján Endrődi, ÚPN

Vytlačiť