Logo

Slávnostné odovzdanie dekrétov veteránom protikomunistického odboja v Žiline

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš 11. mája 2023 odovzdal 16 dekrétov veteránom protikomunistického odboja zo Žilinského samosprávneho kraja. Prostredníctvom postavenia veterána protikomunistického odboja Slovenská republika oceňuje občanov, ktorí sa postavili na odpor komunistickému režimu a za svoje odbojové aktivity boli obmedzení na osobnej slobode.

Dekréty veterána protikomunistického odboja si osobne prevzali Jozef Sakáč a Zuzana Butková, ktorá prevzala dekréty aj za Antóniu Giertlovú, Justínu Grígeľovú, Sidóniu Škvarkovú a Máriu Tkáčovú. Dekréty veterána protikomunistického odboja in memoriam prevzali blízki Viliama Žingora, Františka Kapasného, Vladimíra Matoviča, Emila Rafaja, Emanuela Hlavaja, Leonarda Bednára, Jozefa Panáča, Jána Floreka, Michala Meleka a Ondreja Volfa.

Slávnostného odovzdania dekrétov sa zúčastnili aj študenti žilinských gymnázií. Podujatie kultúrne obohatili spevom Zuzana Šimová a klavírnym doprovodom Zuzana Priečinská z Konzervatória Žilina.

Práve v Žiline Ústav pamäti národa po prvýkrát slávnostne odovzdal dekréty veteránom protikomunistického odboja 21. septembra 2009. Ďalšie odovzdávanie dekrétov sa v Žiline uskutočnilo v rokoch 2011, 2013 a 2019, vždy v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom.

Veteráni protikomunistického odboja a ich blízki

Veteráni protikomunistického odboja a ich blízki

Publikum slávnostného odovzdávania dekrétov veteránom protikomunistického odboja

Publikum slávnostného odovzdávania dekrétov veteránom protikomunistického odboja

Foto: Ján Endrődi, ÚPN

Vytlačiť