Silvia Haladová, Stanislav Labjak - Vyprosený a vymodlený. Listy politického väzňa Juraja Hurného z jáchymovského pekla manželke Eliške

Obrázok obálky

Generálne zhromaždenia Svetového kongresu Slovákov sa konali podľa prvých platných stanov, ktoré boli schválené na zakladajúcom generálnom zhromaždení v Toronte 19. júna 1971. Dokumenty boli odrazom programového a ideového zamerania kongresu a reagovali na aktuálny politický vývoj na Slovensku aj v zahraničí.

Do edície sú zaradené všetky dokumenty, ktoré vzišli z Generálnych zhromaždení SKS, a tvorí ju celkovo 44 dokumentov opatrených vedeckým aparátom. Zväčša išlo o rezolúcie, deklarácie, vyhlásenia, memorandá, ohlasy, príhovory alebo listy. Publikáciu zostavila historička ÚPN Beáta Katrebová Blehová.

Budovanie nového štátu podľa sovietskeho vzoru po roku 1948 smerovalo k nastoleniu monopolu moci KSČ. V nezákonných vykonštruovaných súdnych procesoch bolo za údajnú protištátnu činnosť protiprávne odsúdených desaťtisíce občanov. Obete režimu skončili vo väzniciach, táboroch nútených prác, pomocných technických práporoch, mnohé z nich zaplatili životom vynesením rozsudkov smrti, následkom fyzického a psychického nátlaku pri výsluchoch ŠtB, zastrelením pri pokuse o útek cez hranice. Jedným z nich je aj autentický príbeh rodiny Hurných, ktorý poznáme zo zachovanej korešpondencie medzi Jurajom Hurným a manželkou Eliškou Hurnou. Materiál pozostáva z vyše 700 listov, Juraj Hurný sa stal obeťou vykonštruovaného obvinenia. Takmer 7 rokov strávil v ťažkých podmienkach uránových baní v oblasti Jáchymova a ďalšie 3 roky vo väznici Mírov. Listy manželov Hurných vypovedajú o nešťastnom osude všednej mladej rodiny, zasiahnutej tvrdým prenasledovaním režimu, ktorý v záujme upevňovania moci zasahoval čoraz hlbšie do verejného života. Jedinečný príbeh, ktorý vykresľujú tieto cenné dokumenty, zostáva do dnešných dní mementom pred násilím a nezákonnosťou obdobia komunistickej totality.

ISBN 978 – 80 – 89335 – 98 – 5
EAN 97880335985

Cena: 15.00 €

Vytlačiť