Seminár Slovenské národné povstanie a Varšavské povstanie - 75 rokov

Ústav pamäti národa v spolupráci s Veľvyslanectvom Poľskej republiky v Bratislave, Múzeom Slovenského národného povstania a Európskou sieťou Pamäť a solidarita vás pozývajú na seminár
Slovenské národné povstanie a Varšavské povstanie.
75 rokov

Podujatie sa uskutoční v utorok 10. 9. 2019 v Poľskom inštitúte, Nám. SNP č. 27 v Bratislave. Počas seminára bude zabezpečené simultánne slovensko-poľské tlmočenie.

Vytlačiť